Gå til indhold

Artikler om tilsynet

Artikler fra Ankestyrelsens faglige nyhedsbrev, Nyt fra Ankestyrelsen.

Her kan du læse artikler, som medarbejdere i Ankestyrelsen har skrevet om emner inden for tilsynets område.

Tilsynet i Ankestyrelsen skal godkende kommuners beslutning om tilskud

Når en kommune beslutter at give tilskud til fx kulturformål over en flerårig periode, kræver det i mange tilfælde tilsynets godkendelse. Derfor er det vigtigt, at kommunerne er opmærksomme på, hvilke beslutninger der kræver godkendelse, og hvilke betingelser der skal være opfyldt for at opnå godkendelse.   

Læs mere

Det kommunale tilsyns reaktionsmuligheder

I denne artikel fortæller vi om, hvordan Ankestyrelsen som tilsynsmyndighed kan reagere over for kommuner og regioner. Vi fortæller blandt andet om Ankestyrelsens muligheder for at pålægge sanktioner.

Læs mere

Ny database gør Ankestyrelsens tilsynspraksis mere tilgængelig

Ankestyrelsen har fået en ny database med praksis fra det kommunale og regionale tilsyn. Databasen indeholder tilsynsudtalelser tilbage fra 2007 og byder på en række nye og forbedrede søgemuligheder.

Læs mere

Offentliggørelse af kommunalbestyrelsers og regionsråds beslutninger truffet for lukkede døre

Kommuner skal offentliggøre de beslutninger, kommunalbestyrelsen træffer. Det gælder også de beslutninger, som bliver truffet for lukkede døre. Men det er ikke alle kommuner, som overholder reglerne. Det har Ankestyrelsen udtalt sig om i en sag om syv kommuners offentliggørelse af kommunalbestyrelsernes beslutninger.

Læs mere 

Artikel: Miljøoplysning - begrebet i praksis

Ankestyrelsen behandler som tilsynsmyndighed et stort antal sager om retten til aktindsigt efter miljøoplysningsloven. Læs mere om, hvornår miljøoplysningsloven finder anvendelse, og om nogle af vores sager.

Læs mere 

Artikel: Tilsynets udvælgelse af sager på Ankestyrelsens fagområder

En stor del af de tilsynssager, som Ankestyrelsen vælger at tage op, tager udgangspunkt i Ankestyrelsens egne sagsområder.

Læs mere

Artikel: Ankestyrelsens godkendelse af den kommunale revision

Ankestyrelsen skal godkende, når kommuner, regioner og kommunale fællesskaber antager og afskediger sin revision. De nævnte myndigheder har pligt til at bede Ankestyrelsen om godkendelse. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvilke betingelser, der skal være opfyldt, før vi kan godkende, og hvilke oplysninger vi har brug for til behandling af sagerne.

Læs mere 

Artikel: Tilsyn med kommunernes og regionernes regnskaber

Kommuner og regioner skal hvert år sende deres regnskaber og revisionsberetninger til Ankestyrelsen, så vi kan gennemgå dem.

Læs mere

Artikel: Kommuner og regioner kan bede Ankestyrelsen om vejledning

Når kommuner og regioner skal tage en beslutning, men er i tvivl om reglerne, kan de bede Ankestyrelsens tilsyn med kommuner og regioner om en udtalelse, inden de beslutter sig.

Læs mere 

Artikel: Tilsyn med kommunernes pligt til at føre tilsyn

Ankestyrelsens tilsyn behandler sager om kommunernes generelle pligt til at føre tilsyn.

Læs mere 

Artikel: Afslag på aktindsigt ved mistanke om ulovlige forhold eller chikane

En myndighed kan give afslag på aktindsigt efter den såkaldte chikanebestemmelse i offentlighedsloven. Læs om bestemmelsen og få eksempler på nogle sager, som Ankestyrelsens tilsyn har behandlet.

Læs mere 

Artikel: Ny strategi for tilsynet med kommuner og regioner

Tilsynets nye strategi skal give tilsynet en større og mere aktuel rolle i at sikre, at kommuner og regioner handler lovligt.

Læs mere 

Artikel: Når Ankestyrelsen agerer foged

Når kommuner og regioner ikke følger afgørelser fra en klage- eller tilsynsmyndighed, kan Ankestyrelsen tvinge afgørelserne igennem; også vores egne afgørelser. Det kan vi, fordi Ankestyrelsen har en særlig ”fogedfunktion”.

Læs mere 

Artikel: Ikke alle kommunale fællesskaber skal godkendes

Ankestyrelsen skal ikke længere godkende aftaler om kommunale fællesskaber, hvis fællesskaberne kan defineres som ”små virksomheder”. Ankestyrelsen har dog stadig det almindelige tilsyn med alle kommunale fællesskaber.

Læs mere 

Artikel: Kommuners muligheder for at reklamere

Der er retlige grænser for kommuners mulighed for at kommunikere - det gælder især egentlig reklame.

Læs mere 

Artikel: Inhabilitet hos politikere og embedsmænd

Ankestyrelsens tilsyn behandler en del sager om mulig inhabilitet hos politikere og embedsmænd i kommuner og regioner. Læs om forskellige typer at inhabilitet og få eksempler.

Læs mere 

Artikel: Kommunal uenighed har fået sit eget nyhedsbrev og del af ast.dk

Mellemkommunal uenighed har fået sit eget hjørne på Ankestyrelsens hjemmeside, blandt andet med et særligt skema til kommunerne og informationer om praksis.

Læs mere 

Artikel: Kommuners sponsoraftaler

Ankestyrelsen behandler sager om kommunernes muligheder for at lave sponsoraftaler – senest om Odense Kommunes sponsorat af musikfestivalen Tinderbox – hvad siger reglerne om sponsoraftaler?

Læs mere 

Artikel: Når aktindsigt bliver en sag for tilsynet

Ankestyrelsens tilsyn har mange sager om afslag på aktindsigt i kommuner og regioner. Denne artikel beskriver typiske problemer og giver eksempler.

Læs mere 

Artikel: Et effektivt og fokuseret tilsyn med kommuner og regioner

En ændring af kommunestyrelsesloven har givet Ankestyrelsens tilsyn med kommuner og regioner større mulighed for selv at vælge sager at behandle. Tilsynet skal behandle generelle og vigtige emner og kommunikere om planlægning og prioritering.

Læs mere 

Artikel: Kommuners og regioners salg af fast ejendom

Når kommuner og regioner skal sælge fast ejendom, skal det ske ved offentlig udbud. Men Ankestyrelsen kan give samtykke til, at en ejendom sælges uden offentligt udbud. I artiklen gennemgår vi reglerne og fortæller kommunerne og regionerne, hvordan de skal søge samtykke.

Læs mere 

Artikel: Nu er Ankestyrelsen også tilsynsmyndighed for kommuner og regioner

Udover at behandle klager kan Ankestyrelsen nu også tage sager op på generelt niveau. En dobbeltrolle som klageinstans og tilsynsmyndighed giver en række fordele.

Læs mere 

Artikel: Kommuners udlån og udlejning af lokaler

Ankestyrelsen har udtalt sig om Københavns Kommunes udlån og udlejning af lokaler på rådhuset – hvad siger reglerne?

Læs mere

Sidst opdateret 05.01.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring