Gå til indhold

Artikel: Et effektivt og fokuseret tilsyn med kommuner og regioner

En ændring af kommunestyrelsesloven har givet Ankestyrelsens tilsyn med kommuner og regioner større mulighed for selv at vælge sager at behandle. Tilsynet skal behandle generelle og vigtige emner og kommunikere om planlægning og prioritering.

Af souschef Christina Themsen

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nummer 5, 2018. Bemærk, at vi ikke opdaterer indholdet efter oktober 2018.

I april sidste år fik vi større indflydelse på, hvilke sager, tilsynet vil behandle. Det skete med en ændring af kommunestyrelsesloven. Ændringen skal give tilsynet mulighed for at operere mere effektivt i sager med stor betydning for samfundet.

Prioriterede sager

Tilsynet skal sikre, at kommuner og regioner handler lovligt.

Tilsynet skal af egen drift rejse sager på områder med størst behov ud fra en samfundsmæssig betragtning. Det betyder blandt andet, at vi ikke skal behandle sager uden generel eller væsentlig betydning.

Tilsynet bruger en række kriterier om omfang, væsentlighed og aktualitet til at vurdere, om vi skal behandle en sag.

Vi ser for eksempel på, om:

 • retstilstanden i forvejen er velbelyst
 • kommunen selv er klar over det ulovlige forhold
 • kommunen allerede har rettet op
 • det er en enkeltstående fejl
 • det er en fejlagtig praksis
 • det er en bevidst ulovlig beslutning eller undladelse
 • ulovligheden er en bagatel eller af større omfang
 • sagen har aktuel betydning og bevågenhed fra medier, borgere og politikere.

Ændringen gælder ikke på alle områder

Tilsynets nye muligheder for at prioritere blandt sagerne gælder ikke på alle områder.

Tilsynet skal for eksempel stadig godkende kommunale fællesskabers vedtægter og kommuners og regioners salg af fast ejendom uden offentligt udbud. Det kan du læse om i andre artikler i Nyt fra Ankestyrelsen - se venstremenuen. 

På en række områder har det generel og væsentlig betydning, at kommuner og regioner overholder lovgivningen. Det betyder, at tilsynet stadig skal behandle sager om for eksempel reglerne om kommunalfuldmagten, kommunestyrelseslovgivning og afslag på aktindsigt efter offentlighedsloven.

Tilsynet skal også som hidtil træde til, hvis en kommune eller en region ikke følger en anden myndigheds afgørelse. Her skal tilsynet hjælpe med at gennemtvinge afgørelsen over for kommunen eller regionen.

Strategien for et effektivt og fokuseret tilsyn

Når tilsynet ikke skal bruge tid på sager, der ikke støtter det overordnede formål, får vi mere tid – og vi arbejder på en strategi for, hvordan den tid bruges bedst.

Strategien skal sikre, at tilsynet:

 • tager aktuelle emner og sager op
 • behandler dem hurtigere
 • kommunikerer resultatet til kommuner og regioner.

Når kommuner og regioner skal beslutte noget, men er i tvivl om reglerne, kan de bede tilsynet om en udtalelse, inden de beslutter sig. På den måde sikrer de sig mod at træffe en ulovlig beslutning. Et eksempel kan være, at en kommune gerne vil støtte et museum, som bliver drevet af en fond. Fonden har også andre aktiviteter, som kommunen ikke må støtte. Derfor bliver kommunen i tvivl, om støtten vil være lovlig. I den situation kan kommunen spørge tilsynet, om støtten vil være lovlig, hvis den bliver øremærket til museet.

Som led i det fokuserede tilsyn vil vi prioritere at svare hurtigt, så kommunens eller regionens beslutning ikke bliver forsinket.

Også som led i det fokuserede tilsyn vil vi tematisere sagerne, når det er relevant. Tilsynet vil altså behandle sager med samme retlige problemstilling på samme tid. Det kan føre til en bredere belysning af et område; samtidig bruger vi mindre tid på at behandle den enkelte sag.

Tilsynet skal bruge data fra Ankestyrelsens andre fagområder og samarbejde med resten af styrelsen om at udnytte vigtig viden.

Ankestyrelsen arbejder med et projekt om systematisk dataopsamling; en del af projektet er en datamodel på tilsynets område. Det handler om at systematisere viden og erfaring fra tilsynssager, så vi kan bruge systematiserede data, når vi skal vælge de sager, vi vil behandle.

Tilsynet vil også bruge viden fra eksterne parter til at udvælge sager. Dialog med kommuner, regioner, interesseorganisationer og sektormyndigheder vil derfor også være en del af tilsynets strategi.

Kommunikation er stadig en del tilsynets arbejde; vi fortsætter naturligvis med udtalelser, nyhedsartikler og kurser.

Lovændringen skal evalueres

Ændringen af kommunestyrelsesloven skal evalueres i 2020 for at se, om den har haft den forventede effekt og hvordan vores interessenter oplever ændringen.

Ankestyrelsens strategi for tilsynet med kommuner og regioner vil snart være helt færdig. Meget af det, som strategien kommer til at beskrive, er vi allerede godt i gang med.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring