Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5, oktober 2018

Læs om hjemløse, aktindsigt i tilsynet, kommunale fællesskaber, adoption uden samtykke, effektivt tilsyn, hjemviste sager og klagevejledninger.

Undersøgelse af støtten til hjemløse borgere på forsorgshjem og herberger

Ankestyrelsen har undersøgt, om støtten til hjemløse borgere, der opholder sig på boformer, matcher behovet.

Læs hele "Undersøgelse af støtten til hjemløse borgere på forsorgshjem og herberger"

Når aktindsigt bliver en sag for tilsynet

Ankestyrelsens tilsyn har mange sager om afslag på aktindsigt i kommuner og regioner. Denne artikel beskriver typiske problemer og giver eksempler.

Læs hele "Når aktindsigt bliver en sag for tilsynet"

Ikke alle kommunale fællesskaber skal godkendes

Ankestyrelsen skal ikke længere godkende aftaler om kommunale fællesskaber, hvis fællesskaberne kan defineres som ”små virksomheder”. Ankestyrelsen har dog stadig det almindelige tilsyn med alle kommunale fællesskaber.

Læs hele "Ikke alle kommunale fællesskaber skal godkendes"

Adoption uden samtykke – kommunernes erfaringer er begrænsede 

Kender kommunerne reglerne, bruger de mulighederne og hvad med råd og vejledning på området? Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes brug af og kendskab til muligheden for adoption uden samtykke.

Læs hele "Adoption uden samtykke – kommunernes erfaringer er begrænsede"

Et effektivt og fokuseret tilsyn med kommuner og regioner

En ændring af kommunestyrelsesloven har givet Ankestyrelsens tilsyn med kommuner og regioner større mulighed for selv at vælge sager at behandle. Tilsynet skal behandle generelle og vigtige emner og kommunikere om planlægning og prioritering.

Læs hele "Et effektivt og fokuseret tilsyn med kommuner og regioner"

Vi har undersøgt stikprøver af hjemviste sager

Hjemviser Ankestyrelsen for mange sager? Vi har undersøgt 60 tilfældige sager, som vi har hjemvist.

Læs hele "Vi har undersøgt stikprøver af hjemviste sager"

Kommuner og andre bør opdatere klagevejledninger

Justitsministeriet er kommet med en ny vejledning om beregning af klagefrister. Ankestyrelsen følger vejledningen og anbefaler, at førsteinstanserne også opdaterer deres klagevejledninger.

Læs hele "Kommuner og andre bør opdatere klagevejledninger"


Sidst opdateret 10.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring