Gå til indhold

Artikel: Ikke alle kommunale fællesskaber skal godkendes

Ankestyrelsen skal ikke længere godkende aftaler om kommunale fællesskaber, hvis fællesskaberne kan defineres som ”små virksomheder”. Ankestyrelsen har dog stadig det almindelige tilsyn med alle kommunale fællesskaber.

Af fuldmægtig Vinnie Reiths

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nummer 5, 2018. Bemærk, at vi ikke opdaterer indholdet efter oktober 2018.

Ankestyrelsen skal ikke længere godkende vedtægter eller vedtægtsændringer for kommunale fællesskaber, der kan defineres som små virksomheder. Det følger af en ændring af kommunestyrelsesloven, der trådte i kraft den 1. juli 2018.

Kommunalstyrelsesloven - lovbkg. 1031 af 6/7 2018 

Lovforslaget med bemærkninger om baggrunden for ændringen - lovforslag nr. 78 af 8/11 2017 

Hvad er et kommunalt fællesskab?

Et kommunalt fællesskab er et samarbejde mellem flere kommuner, der afgiver kompetence til fællesskabet. Det kommunale fællesskab kan derefter løse de kommunale opgaver, som er fastlagt i samarbejdsaftalen - fællesskabets vedtægter. Eksempler på opgaver for et kommunalt fællesskab kan være renovation, beredskab eller færgefart.

Ankestyrelsen skulle indtil lovændringen godkende vedtægterne for alle kommunale fællesskaber, når det blev oprettet – og hvis vedtægterne blev ændret.

Se kommunestyrelseslovens § 60.

Små virksomheder

Små virksomheder er virksomheder, der i to regnskabsår i træk ikke overskrider to af tre størrelsesgrænser:

  • 44 mio. kroner som balancesum
  • 89 mio. kroner som nettoomsætning
  • 50 heltidsbeskæftigede – som et gennemsnit i løbet af regnskabsåret.

Hvis det kommunale fællesskab kun aflægger regnskab efter reglerne i det kommunale budget- og regnskabssystem, er det de samlede bruttodrifts- og anlægsudgifter – ikke nettoomsætningen – der har betydning.

Tallene skal opgøres på balancetidspunktet, og definitionen på små virksomheder findes i revisorlovens § 1 a, stk. 1, nr. 4.

Hvis deltagelsen i et lille kommunalt fællesskab medfører solidarisk hæftelse for kommunerne, skal Ankestyrelsen stadig godkende det – uanset størrelse. Det sker efter § 14 i den kommunale lånebekendtgørelse.

Lånebekendtgørelsen

Hvis et kommunalt fællesskab ikke længere opfylder kriterierne, skal Ankestyrelsen godkende vedtægterne. 

Har et kommunalt fællesskab kontaktet os før den 1. juli 2018, bruger vi de hidtidige regler; også selvom fællesskabet efter den dato vil være undtaget fra kravet godkendelse. 

Ankestyrelsens almindelige tilsyn gælder stadig

Ankestyrelsens almindelige tilsyn med kommunale fællesskaber gælder stadig for alle fællesskaber; også dem, der ikke kræver godkendelse.

Vi skal altså stadig:

  • have regnskaber fra alle kommunale fællesskaber
  • godkende alle kommunale fællesskabers antagelse og afskedigelse af revision
  • føre tilsyn med, at fællesskabet kun udøver lovlig kommunal virksomhed i overensstemmelse med dets vedtægter
  • have besked om indgåelse, ophævelse og udtræden af kommunale fællesskaber, som er undtaget fra godkendelse.

Se mere om vores tilsyn med kommunerne og regionerne

Oversigt over kommunale fællesskaber

Vi har spurgt alle landets kommuner og regioner om, hvilke fælleskaber de deltager i. Svarene har vi brugt til at lave en oversigt over kommunale fællesskaber, som snart kan ses på tilsynets sider om kommunale og regionale fællesskaber.

Vi opdaterer listen efterhånden som vi:

  • godkender oprettelsen eller ophævelsen af kommunale selskaber efter lovens § 60
  • bliver orienteret om oprettelsen eller ophævelsen af kommunale fællesskaber, jf. lovens § 60 a, stk. 3.

Ankestyrelsen beder de kommunale fællesskaber om oplysninger

For at sikre, at vi ved, hvilke kommunale fællesskaber, der er undtaget fra kravet om godkendelse, har vi bedt kommunale fællesskaber om at få oplyst størrelsen på de værdier, vi skal kende for at fastslå om et fællesskab er en lille virksomhed ifølge revisorlovens definitioner.

Nu kan du tilmelde dig nyhedsbrev om mellemkommunal uenighed

Tilmeld dig nyhedsbrev

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring