Gå til indhold

Ny database gør Ankestyrelsens tilsynspraksis mere tilgængelig

Ankestyrelsen har fået en ny database med praksis fra det kommunale og regionale tilsyn. Databasen indeholder tilsynsudtalelser tilbage fra 2007 og byder på en række nye og forbedrede søgemuligheder.

Af souschef Christina Themsen

Databasens indhold

Ankestyrelsen fører tilsyn med kommuner, regioner og kommunale fællesskaber. Tilsynet udtaler sig vejledende ca. 200 gange om året og træffer også forskellige afgørelser.

I vores nye database kan du finde udtalelserne. Det kan eksempelvis være udtalelser om offentlighedsloven, kommunalret og sektorlovgivningen. Du kan også finde en del af afgørelserne. Det kan for eksempel være samtykke til, at en kommune sælger en ejendom uden offentligt udbud. 

Nye søgemuligheder

Udtalelserne i databasen er fordelt på en række overordnede emner, som man kan søge på. Det kan eksempelvis være ”Kommunalfuldmagten og myndighedsfuldmagten” eller ”Inhabilitet”. Man kan også søge udtalelser fra en bestemt periode.

Som noget nyt – i forhold til den tidligere database – er det også muligt at søge på en lang række stikord, ligesom man kan lave en fritekstsøgning, som søger i de enkelte udtalelser. Det giver mulighed for præcise søgninger og gør det lettere at finde relevante udtalelser.

Desuden er der til hver enkelt udtalelse en titel og et resumé, så man hurtigt kan få et overblik over, hvad sagen handler om. Det er også markeret, hvis den enkelte udtalelse er udgået og hvorfor.

Fokus på interessenternes behov

Den nye database er blevet til i et samarbejde mellem Ankestyrelsens to tilsynskontorer, Ankestyrelsens digitaliseringskontor og en ekstern leverandør.

I arbejdet med at udvikle databasen har vi haft fokus på, at den skal indeholde de funktioner, som giver mest værdi for tilsynets interessenter. Vi har derfor fået bistand af eksterne brugere, som har set en prototype af databasen og har kommenteret på oplevelsen af søgefunktioner, overskuelighed osv.

Det har givet nyttig viden, som har fået indflydelse på den endelige udformning af databasen.

Kommunikation som vigtigt strategisk mål

Ankestyrelsen fastlagde i 2018 en strategi for tilsynet med kommuner og regioner. En del af strategien er, at vi skal fortsætte med at udvikle kommunikationen om tilsynsopgaven. Det skal give kommuner, regioner og andre endnu større kendskab til vores praksis.

Den nye database er et vigtigt element i udbredelsen af kendskabet til tilsynets praksis.

Du finder den nye database her  

Om det kommunale og regionale tilsyn

Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommuner og regioner overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder.

Lovgivningen kan være forvaltningsloven, offentlighedsloven, kommunestyrelsesloven og regionsloven. Ankestyrelsens tilsyn omfatter desuden kommunernes overholdelse af sektorlovgivningen, eksempelvis miljø- og planlovgivningen og social- og beskæftigelseslovgivningen.

Læs mere om Tilsynet 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring