Gå til indhold

Tilsynet i Ankestyrelsen skal godkende kommuners beslutning om tilskud

Når en kommune beslutter at give tilskud til fx kulturformål over en flerårig periode, kræver det i mange tilfælde tilsynets godkendelse. Derfor er det vigtigt, at kommunerne er opmærksomme på, hvilke beslutninger der kræver godkendelse, og hvilke betingelser der skal være opfyldt for at opnå godkendelse.

Af specialkonsulent Julie Sinkbæk Juuel

Hvilke beslutninger skal tilsynet godkende?

Tilsynet skal godkende en kommunes beslutning om at give flerårige tilskud, som kommunen ikke har pligt til at give. Det kan for eksempel være en beslutning om at dække en forenings eller en selvejende institutions økonomiske underskud over en periode. Det kan også være en beslutning om at give et fast tilskud til en forening eller en selvejende institution.

Typiske eksempler er et kommunalt tilskud til et egnsteater, et lille storbyteater, et spillested eller et museum.

Beslutninger om at give et fast tilskud i op til tre år kræver ikke tilsynets godkendelse.

Det fremgår af lånebekendtgørelsens § 13, at en kommunalbestyrelse ikke uden tilsynsmyndighedens samtykke kan afgive tilsagn om regelmæssige ydelser og lignende, som kommunen ikke efter lovgivningen er forpligtet til at præstere.

Godkendelseskravet gælder ikke tilsagn om grundtilskud til daghøjskoler og produktionsskoler.

Betingelser for godkendelse

Formålet med, at tilsynet skal godkende flerårige tilskud, er at sikre, at kommunens underskudsgaranti eller faste tilskud kun anvendes til lovlige kommunale formål, og at kommunen har indsigt i modtagerens økonomiske forhold og dispositioner.

Når vi skal vurdere, om vi kan godkende, at kommunen påtager sig en pligt til at dække et underskud eller give et fast tilskud i mere end tre år, er der en række betingelser, der skal være opfyldt:

 • Den kommunale underskudsgaranti eller det kommunale tilskud kan kun gives til formål og aktiviteter, som kommunen lovligt kan støtte.

  Det betyder, at kommunen skal kunne støtte formålet og aktiviteten efter den skrevne lovgivning eller de uskrevne kommunalretlige grundsætninger om kommunernes opgavevaretagelse – de såkaldte kommunalfuldmagtsregler.
 • Pligten til at give tilskud eller dække et underskud skal være besluttet af kommunalbestyrelsen.

  Det betyder, at kommunalbestyrelsen ikke kan overlade beslutningen til for eksempel økonomiudvalget, et stående udvalg eller forvaltningen.
 • Kommunen skal have indsigt i den konkrete modtagers økonomi og virksomhed.

  Der gælder ikke nogen minimumskrav til kommunens indsigt. tilsynet lægger dog blandt andet vægt på, om kommunen har mulighed for at føre tilsyn, for at udpege et eller flere medlemmer af bestyrelsen og for at have indsigt i budget og regnskab. Det har også betydning, hvad der skal ske med en eventuel formue, hvis foreningen bliver opløst eller institutionen ophører.

Hvilke oplysninger har tilsynet brug for?

Før vi kan behandle en sag om at godkende kommunens beslutning om tilskud i en flerårig periode, har vi brug for følgende oplysninger:

 • Kommunalbestyrelsens beslutning om at forpligte kommunen til at give tilskuddet
 • Kommunens aftale/udkast til aftale med modtageren
 • Modtagerens vedtægter.

Kommunen skal sende oplysningerne til tilsynet, så vi kan nå at vurdere, om kommunen kan give tilskuddet, inden aftalen træder i kraft.

Tilsynets sagsbehandlingstid

Vi prioriterer at behandle sager om at godkende kommuners beslutning om tilskud hurtigt. Vi har en målsætning om en sagsbehandlingstid på tre måneder. Nogle gange er vi nødt til at bede om flere oplysninger i sagen. Det kan betyde, at sagen tager længere tid at behandle.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring