Gå til indhold

Artikel: Når Ankestyrelsen agerer foged

Når kommuner og regioner ikke følger afgørelser fra en klage- eller tilsynsmyndighed, kan Ankestyrelsen tvinge afgørelserne igennem; også vores egne afgørelser. Det kan vi, fordi Ankestyrelsen har en særlig ”fogedfunktion”.

Af souschef Maiken Christensen

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nummer 1, 2019. Bemærk, at vi ikke opdaterer indholdet efter februar 2019.

Ankestyrelsens funktion som foged

Når kommuner og regioner ikke følger bindende afgørelser, kan Ankestyrelsen som tilsyn tvinge afgørelserne igennem. Det kalder vi en ”fogedsag”. Om nødvendigt kan Ankestyrelsen give tvangsbøder til de ansvarlige medlemmer af for eksempel en kommunalbestyrelse.

Afgørelserne kan for eksempel komme fra Planklagenævnet, Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Ankestyrelsen selv.

Ankestyrelsens fogedfunktion har ikke noget med fogedsager ved fogedretten at gøre. Det er altså ikke en domstolsprøvelse.

Hvad gør Ankestyrelsen i fogedsagerne?

Fogedsagerne kan starte med en henvendelse fra en borger, som ikke mener, at kommunen følger en afgørelse. Men det kan også være en anden myndighed eller Ankestyrelsen selv, der finder det nødvendigt at bruge styrelsens fogedfunktion.

I fogedsagerne kan Ankestyrelsen beslutte enten at rejse eller ikke at rejse en tilsynssag. Hvis vi beslutter ikke at rejse en tilsynssag, kan vi beslutte en anden form for opfølgning. Det kan for eksempel være, at vi sender en henvendelse til kommunen og beder om, at kommunen besvarer borgerens anmodning om at behandle sagen.

Langt de fleste fogedsager giver ikke problemer. De kan for eksempel skyldes manglende kommunikation mellem en borger og en kommune.  I andre tilfælde kan bare det, at Ankestyrelsen henvender sig, medføre, at kommunen reagerer. Det har aldrig været nødvendigt for Ankestyrelsen at gå så langt som at give tvangsbøder.

Handlepligten skal være klar

Nogle gange handler kommunen efter at have modtaget myndighedens afgørelse, men uden at det helt er i overensstemmelse med afgørelsens anvisninger. I de tilfælde må Ankestyrelsen konkret vurdere, om vi kan bruge fogedfunktionen. Hvis vi skal bruge fogedfunktionen, skal kommunens handlepligt være beskrevet præcist, og det skal være helt klart, at handlepligten er tilsidesat.

Hvis en kommune ikke sender akter

Fogedfunktionen kan også bruges, hvis en kommune eller region ikke vil sende de dokumenter, som klage- eller tilsynsmyndigheden har bedt om.

Ankestyrelsen har haft fogedfunktion siden den 1. april 2017, hvor tilsynet med kommuner og regioner blev overført fra Statsforvaltningen til Ankestyrelsen.

Fogedfunktionen følger af kommunestyrelseslovens § 50 b.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring