Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 1, februar 2019

Læs om Ankestyrelsen som foged, fraværsdage for selvstændige, indgang for myndigheder, oprydning i principafgørelser, kortere sagsbehandlingstid, strategi for tilsynet og åbne dialogmøder.

Når Ankestyrelsen agerer foged

Når kommuner og regioner ikke følger afgørelser fra en klage- eller tilsynsmyndighed, kan Ankestyrelsen tvinge afgørelserne igennem; også vores egne afgørelser. Det kan vi, fordi Ankestyrelsen har en særlig ”fogedfunktion”.

Læs hele "Når Ankestyrelsen agerer foged"

Fristen for at anmelde sygefravær for selvstændige erhvervsdrivende

Selvstændige erhvervsdrivende har som udgangspunkt først ret til sygedagpenge fra kommunen efter to ugers sygdom, medmindre de har tegnet en sygedagpengeforsikring, som giver ret til sygedagpenge fra kommunen fra 1. eller 3. fraværsdag. 

Læs hele "Fristen for at anmelde sygefravær for selvstændige erhvervsdrivende"

Ny indgang til myndigheder – vi samler og deler viden

Når Ankestyrelsen hvert år behandler mere end 50.000 sager, får vi en særlig viden, som er vigtig for os at dele; ikke mindst med sagsbehandlere hos vores førsteinstanser. Derfor har vores hjemmeside fået en ny indgang til myndigheder, hvor vi løbende arbejder med at samle vores viden og tilbud om læring.

Læs hele "Ny indgang til myndigheder – vi samler og deler viden"

Oprydning i principafgørelser

I 2018 har vi arbejdet med at kortlægge principafgørelser, så vi kan give et bedre overblik over praksis på tværs af vores sagsområder.

Læs hele "Oprydning i principafgørelser"

Kortere sagsbehandlingstider i Ankestyrelsen

Et af målene i Ankestyrelsens resultatplan for 2019 er kortere sagsbehandlingstid; i 2022 en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 13 uger for blandt andet kommunale sager på social- og beskæftigelsesområdet.  

Læs hele "Kortere sagsbehandlingstider i Ankestyrelsen"

Ny strategi for tilsynet med kommuner og regioner

Tilsynets nye strategi skal give tilsynet en større og mere aktuel rolle i at sikre, at kommuner og regioner handler lovligt.

Læs hele "Ny strategi for tilsynet med kommuner og regioner"

Invitation til åbne dialogmøder på det specialiserede socialområde

Åbne dialogmøder på det specialiserede socialområde for kommunale faglige mellemledere og tovholdere - tilmeldingsfristen er den 5. april 2019.

Læs hele "Invitation til åbne dialogmøder på det specialiserede socialområde"


Sidst opdateret 09.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring