Gå til indhold

Artikel: Fristen for at anmelde sygefravær for selvstændige erhvervsdrivende med sygedagpengeforsikring

Selvstændige erhvervsdrivende har som udgangspunkt først ret til sygedagpenge fra kommunen efter to ugers sygdom, medmindre de har tegnet en sygedagpengeforsikring, som giver ret til sygedagpenge fra kommunen fra 1. eller 3. fraværsdag. Denne artikel handler om, at opgørelsen af fraværsdage har betydning for fristen for at anmelde fraværet, og beskriver Ankestyrelsens praksis på området. Hvornår 1. eller 3. fraværsdag falder, har efter praksis betydning for, hvornår en forsikret selvstændig erhvervsdrivende senest skal anmelde sit sygefravær til kommunen.

Af fuldmægtig Louise Weis-Fogh

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nummer 1, 2019. Bemærk, at vi ikke opdaterer indholdet efter februar 2019.

Det har betydning for, hvornår en forsikret selvstændig erhvervsdrivende senest skal anmelde sit sygefravær til kommunen, hvornår 1. eller 3. fraværsdag falder. En selvstændig erhvervsdrivende skal medregne de dage, hvor vedkommende skulle have arbejdet, hvis han eller hun ikke var blevet syg - men ikke for eksempel faste lukkedage, weekender og helligdage.

Fristen for at anmelde sygefraværet til kommunen

En selvstændig erhvervsdrivende skal anmelde sit sygefravær til kommunen inden for en given frist for at få sygedagpenge. Fristen afhænger af, om den selvstændige er forsikret eller ej, og om forsikringen gælder fra 1. eller 3. fraværsdag. Er den selvstændige forsikret fra 1. eller 3. fraværsdag, skal anmeldelsen ske senest en uge efter at retten til sygedagpenge indtræder; altså senest en uge efter 1. eller 3. fraværsdag.

Opgørelse af fraværsdage

Fristen for at anmelde sygefraværet for den forsikrede selvstændige er dermed afhængig af, hvornår 1. eller 3. fraværsdag falder. Og i den udregning skal der kun medregnes de dage, hvor den selvstændige skulle have arbejdet, hvis vedkommende ikke var blevet syg. Omvendt skal de dage, hvor den selvstændige normalt ikke arbejder (for eksempel faste lukkedage, weekender eller helligdage), ikke medregnes i opgørelsen af fraværsdage.

Derfor er det vigtigt at vide, hvilke dage i løbet af ugen den selvstændige normalt arbejder.

Eksempel 1

En selvstændig erhvervsdrivende har tegnet en forsikring, som giver ret til sygedagpenge fra kommunen fra 3. fraværsdag.

Den selvstændige har første sygefraværsdag fredag den 1. februar og arbejder normalt mandag til og med fredag. Det betyder, at lørdag den 2. februar og søndag den 3. februar ikke skal medregnes i opgørelsen af fraværsdage, fordi lørdag og søndag ikke er normale arbejdsdage for den pågældende.

Det betyder, at 3. fraværsdag først er tirsdag den 5. februar. Fristen for at anmelde sygefraværet var derfor den 12. februar. Hvis lørdag den 2. og søndag den 3. fejlagtigt medregnes som 2. og 3. fraværsdag, vil anmeldelsesfristen blive beregnet til den 10. februar – og det er forkert.


Eksempel 2:

En selvstændig erhvervsdrivende har tegnet en forsikring, som giver ret til sygedagpenge fra kommunen fra 3. fraværsdag.

Den selvstændige har første sygedag fredag den 1. februar og arbejder normalt mandag til og med lørdag. Det betyder, at lørdag den 2. februar skal medregnes i opgørelsen af fraværsdage, men at søndag den 3. februar ikke skal medregnes.

Den selvstændige skulle have arbejdet lørdag den 2., hvis vedkommende ikke var blevet syg, men ikke søndag den 3. Det betyder, at 3. fraværsdag er mandag den 4. februar. Fristen for at anmelde sygefraværet var derfor den 11. februar.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring