Gå til indhold

Artikel: Kortere sagsbehandlingstider i Ankestyrelsen

Et af målene i Ankestyrelsens resultatplan for 2019 er kortere sagsbehandlingstid; i 2022 en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 13 uger for blandt andet kommunale sager på social- og beskæftigelsesområdet.

Af fuldmægtig Maria Nørgaard Lyngsø

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nummer 1, 2019. Bemærk, at vi ikke opdaterer indholdet efter februar 2019.

Finansloven for 2019 gav Ankestyrelsen en merbevilling på 35 mio. kroner, som skal sikre kortere sagsbehandlingstider. Det er endnu ikke besluttet, hvor stor en bevilling Ankestyrelsen skal have efter 2019.

Lavere sagsbehandlingstider og flere medarbejdere

Vores resultatplan for 2019 med Økonomi- og Indenrigsministeriet har ambitiøse mål for sagsbehandlingstiden.

Helt konkret skal Ankestyrelsen i 2019 i gennemsnit behandle de kommunale sager på social- og beskæftigelsesområdet inden for 17 uger. Det samme gælder for visse forsørgelsesydelser på beskæftigelsesområdet, nemlig pension, boligstøtte og børnetilskud samt klager over sygedagpenge. Desuden skal vi som udgangspunkt behandle alle – både almindelige og komplicerede – sager om aktindsigt i det kommunale og regionale tilsyn inden for 20 arbejdsdage.

I 2022 er målet 13 ugers gennemsnitlig sagsbehandlingstid for kommunale sager på social- og beskæftigelsesområdet. Målet om 13 ugers gennemsnitlig sagsbehandlingstid gælder også for eksempelvis kommunale børnesager, arbejdsløshedsforsikringssager og nævnssager.

Til den tid skal vi også behandle sager fra Udbetaling Danmark og sygedagpengesager inden for 10 uger.

Lavere sagsbehandlingstid kræver flere medarbejdere; både i Aalborg og København. I 2019 skal vi således have 54 årsværk ekstra.

Vejledning til førsteinstanser

En del af Ankestyrelsens strategi frem til 2022 er at styrke vejledningen til kommuner og andre førsteinstanser. Her er et vigtigt redskab vores praksiskoordinering, og særligt vores principafgørelser.

I 2019 vil vi offentliggøre minimum 100 principafgørelser. Samtidig vil vi udvikle en model til at vælge områder for nye principafgørelser. Modellen tager udgangspunkt i data fra klagesagerne og i kommunernes ønsker til nye principafgørelser, som vi blandt vil afdække på dialogmøder med kommunerne, som vi også kommer til at holde flere af i 2019.

Som du kan læse i en anden artikel i dette nummer af Nyt fra Ankestyrelsen arbejder vi også på at kortlægge principafgørelser, som med fordel kan sammenskrives, så de bliver lettere for førsteinstanserne at bruge. I dette nummer kan du også læse om samlingen af tilbud til kommunerne i en indgang til myndigheder på hjemmesiden.

Ankestyrelsens resultatplan for 2019

Ankestyrelsens strategi 2018-2022

Sagsbehandlingstider

Gennem flere år har vi på hjemmesiden offentliggjort sagsbehandlingstider for det seneste år og de to seneste måneder.

Sagsbehandlingstider

Sidst opdateret 16.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring