Gå til indhold

Artikel: Oprydning i principafgørelser

I 2018 har vi arbejdet med at kortlægge principafgørelser, så vi kan give et bedre overblik over praksis på tværs af vores sagsområder.

Af ankechef Cathrine Due Billing

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nummer 1, 2019. Bemærk, at vi ikke opdaterer indholdet efter februar 2019.

En del af Ankestyrelsens strategi er at styrke vores praksiskoordinerende virksomhed, og det gør vi blandt andet ved at give bedre overblik over vores principafgørelser.

I 2018 har vi på tværs af sagsområderne - arbejdsskade, beskæftigelse, social og børn - arbejdet hårdt på at få kortlagt og ryddet op i vores principafgørelser for at skabe et bedre overblik over praksis. 

Ophævede afgørelser

Kortlægningen har vist, at der er en del ældre principafgørelser, som uden videre kan ophæves, fordi de ikke længere har vejledningsmæssig værdi, eller fordi der er kommet nye regler.

Et eksempel er sygedagpengeområdet, hvor der er 308 principafgørelser. Her kan 55 principafgørelser uden videre ophæves på grund af manglende vejledningsmæssig værdi. Et andet eksempel er på de sagsområder, hvor Udbetaling Danmark er førsteinstans. Kortlægningen viser, at der er 345 principafgørelser, og at 81 af dem uden videre kan ophæves. Det gælder særligt principafgørelser om pension og boligstøtte.

En af årsagerne til at de ældre principafgørelser ikke har vejledningsmæssig værdi er, at de er meget konkrete. Derfor er det vanskeligt at udlede noget generelt vejledende for førsteinstanserne.

Eksempel på meget konkret principafgørelse

C-16-99
”En ansøger var ikke berettiget til ledsageordning, da der efter de objektive lægelige oplysninger ikke var påvist lammelser eller nedsat kraft i benene. Det var ikke godtgjort, at ansøger, som det var anført, var afhængig af kørestol ved afstande over 50 m. Ansøger fandtes således at være i stand til at færdes alene uden for hjemmet.

Den ældste principafgørelse er fra 1978 og omhandler besættelsestidens ofre (U-11-78).

Ophæves inden juli

Inden den 1. juli 2019 vil alle principafgørelser på beskæftigelses-, social-, børne- og arbejdsskadeområderne, som uden videre kan ophæves, være ophævet. Det vil stå i en tekstnote, hvorfor principafgørelsen er ophævet.

Tekstnote, som forklarer årsagen til, at en principafgørelse er ophævet:

Denne principafgørelse er kasseret den (dato), da den ikke længere har vejledningsværdi.

Denne principafgørelse er kasseret den (dato), da den er erstattet af principafgørelse (nr.).

Denne principafgørelse er kasseret den (dato), da der er kommet nye regler på området den (dato).

Fusionerede afgørelser

Kortlægningen har også givet os et overblik over, hvor der er behov for at sammenskrive praksis i nye principafgørelser (fusionsmeddelelser).

Allerede i 2017 startede vi på det specialiserede socialområde med sammenskrivninger. Det fremgår også af artiklen Projekt Praksiskoordinering, som vi linker til i bunden af artiklen her.

Kortlægningen på andre sagsområder viser, at der også her er behov for at samle praksis i færre principafgørelser for at skabe et bedre overblik for førsteinstanserne. For eksempel viser kortlægningen, at der er 124 principafgørelser om revalidering, hvoraf 73 uden videre kan kasseres, mens 43 skal sammenskrives.

Indtil videre har de fusionsmeddelelser, som vi har offentliggjort i 2017 og 2018 på det specialiserede socialområde, også haft delelementer af praksispræcisering eller -ændring. I 2019 begynder vi at lave rene sammenskrivninger af praksis, hvilket betyder, at det ikke vil være nye konkrete sager, som danner grundlag for principafgørelsen. Der er kun tale om at samle allerede gældende praksis og justere sprogligt. Det vil fremgå tydeligt af principafgørelsen, om der er tale om en sammenskrivning.

Projekt Praksiskoordinering

Læs også artiklen fra Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4, 2018 om arbejdet med at kortlægge vores principafgørelser.

Projekt Praksiskoordinering

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring