Gå til indhold

Artikel: Projekt Praksiskoordinering

Projekt Praksiskoordinering er et tværgående projekt, som handler om at rydde op i gamle principafgørelser, skabe overblik over praksis og forbedre dialogen med underinstanserne.

Af ankechef Cathrine Due Billing

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4, 2018. Bemærk, at vi ikke opdaterer indholdet efter september 2018.

Ankestyrelsens har skærpet sit fokus på principafgørelser og dialogmøder med vores førsteinstanser, særligt kommunerne. Projektet er et led i Ankestyrelsens nye strategi frem til 2020, og imødekommer nogle af de ønsker, som fremgår af en brugerundersøgelse og en rapport fra VIVE om vores praksiskoordinerende virksomhed.  

Dialog

Som en del af projektet har vi holdt to workshops, hvor repræsentanter fra kommunerne fortalte om deres erfaringer med dialogen med Ankestyrelsen. Der var et stort ønske om en bedre og tættere dialog om praksis, som kommunerne kunne bruge i deres arbejde. Det tager vi med os.

Vi planlægger derfor en række dialogmøder på det kommunale område. Her vil vi særligt tale om typiske problemer fra klagesagerne, og vi vil bede om kommunernes input til områder, hvor de ønsker nye principafgørelser.   

Principafgørelser

Vi rydder også op i gamle principafgørelser og samler vores praksis i færre principafgørelser. Tanken er, at det skal give bedre overblik over praksis. Det gælder især det specialiserede socialområde, hvor der er mange principafgørelser.

Vi har allerede offentliggjort tre af disse samlende afgørelser:

I de to første afgørelser ophæver vi 40 principafgørelser; nogle af dem mere end 15 år gamle.

Saneringen af principafgørelserne vil også fortælle os, hvor der er brug for ny praksisudmelding.

En del af strategien

Oprydningen i principafgørelserne og vores øgede fokus på dialog er et led i Ankestyrelsens femårige strategi. Det handler i sidste ende om vores ambition om at skabe grundlaget for, at borgerne får den korrekte afgørelse - også i første instans.

Brugerundersøgelse og rapport

Både en brugerundersøgelse fra 2016 (Oxford Research) og en rapport om Ankestyrelsens praksiskoordinerende virksomhed fra 2017 (VIVE) viste, at vores professionelle brugere gør stor brug af vores principafgørelser og ønsker en styrket indsats på det område. Undersøgelserne viste også, at der er behov for mere tillidsbaseret dialog mellem os som ankeinstans og de enkelte underinstanser – især på det kommunale område.

Undersøgelserne har været med til at forme Ankestyrelsens nye strategi, hvor et af de strategiske fokuspunkter er praksiskoordinering. Og en del af det er tættere dialog med førsteinstanserne; for eksempel om hvor der i særlig grad er behov for praksiskoordinering.

Ankestyrelsens strategi – 2018-2020    

Ankestyrelsens ambition:

Vi skaber grundlaget for, at borgerne får den korrekte afgørelse også i første instans. Derfor bidrager vi med effektiv sagsbehandling, praksiskoordinering, der virker, samfundsrelevant tilsyn og input fra praksis til lovgivning”

Der er tre strategiske fokuspunkter; Digitalisering, Tilsynet og Praksiskoordinerende virksomhed. I forhold til sidste punkt vil styrelsen blandt andet være i dialog med førsteinstanserne, målrette vores praksiskoordinering på baggrund af data og give input fra praksis til lovgivning.

Ankestyrelsens strategi 2018-2020

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring