Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4, september 2018

Læs uddybende artikler om Ankestyrelsens sagsområder.

Fælles husførelse – hvad betyder det for hjælp til forsørgelse?

En ny principafgørelse handler om hjælp til forsørgelse, når en person har sine voksne børn boende. Afgørelsen har også betydning for andre tilfælde, hvor voksne personer har fælles husførelse, og slår blandt andet fast, at betaling til fælles udgifter ikke er en indtægt, som kommunen kan trække i hjælpen til forsørgelse.

Læs hele "Fælles husførelse – hvad betyder det for hjælp til forsørgelse?"

Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, når barnet skal opereres

En ny principafgørelse betyder blandt andet, at der ikke længere er forskel på, om et barns funktionsnedsættelse eller lidelse kan bedres ved en operation – i forhold til om det kan ske ved medicinsk behandling eller anden støtte. Det er en ændring af praksis.

Læs hele "Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, når barnet skal opereres"

Hjælpemidler og forbrugsgoder – principafgørelsen, der blev glemt

Hvis kommunen skal bevilge et hjælpemiddel eller et forbrugsgode, er hovedreglen, at borgeren ikke må have købt det inden ansøgningen.

Læs hele "Hjælpemidler og forbrugsgoder – principafgørelsen, der blev glemt"

Sådan registrerer vi sagernes udfald

Ankestyrelsen har præciseret de formelle retningslinjer for, hvordan vi registrerer udfaldet af de enkelte afgørelser - stadfæstelse, ændring, hjemvisning eller ophævelse. Det bruger vi til statistik, ligesom vi nu skriver det i afgørelserne.

Læs hele "Sådan registrerer vi sagernes udfald"

Merudgifter til børn og unge – sådan bruger kommunerne reglerne

Ankestyrelsen har gennemgået 50 sager om merudgifter til børn og unge – i 32 af sagerne ville vi være kommet til det samme resultat som kommunen i alle dele af afgørelsen, hvis borgerne havde klaget.

Læs hele "Merudgifter til børn og unge – sådan bruger kommunerne reglerne"

Mere end en tredjedel af vores kommunale sager handler om serviceloven

Nu kan du se Ankestyrelsens ankestatistik for 2. kvartal her på hjemmesiden.

Læs hele "Mere end en tredjedel af vores kommunale sager handler om serviceloven"

Kommuners og regioners salg af fast ejendom

Når kommuner og regioner skal sælge fast ejendom, skal det ske ved offentlig udbud. Men Ankestyrelsen kan give samtykke til, at en ejendom sælges uden offentligt udbud. I artiklen gennemgår vi reglerne og fortæller kommunerne og regionerne, hvordan de skal søge samtykke.

Læs hele "Kommuners og regioners salg af fast ejendom"

Første årsstatistik om formelle sagsbehandlingsfejl

Ankestyrelsen har siden sidste år registreret, om førsteinstanserne overholder de formelle regler for sagsbehandling. I 73 procent af sagerne har vi ikke registreret formel kritik.

Læs hele "Første årsstatistik om formelle sagsbehandlingsfejl"

Projekt Praksiskoordinering

Projekt Praksiskoordinering er et tværgående projekt, som handler om at rydde op i gamle principafgørelser, skabe overblik over praksis og forbedre dialogen med underinstanserne.

Læs hele "Projekt Praksiskoordinering"

Samspillet mellem vejledningspligten og pligten til opfølgning

På det sociale område har kommunerne en skærpet vejledningspligt. Og for at vejlede korrekt kan det være nødvendigt, at kommunerne følger op på borgerens hjælpebehov og den hjælp, borgeren får.

Læs hele "Samspillet mellem vejledningspligten og pligten til opfølgning"

Sidst opdateret 10.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring