Gå til indhold

Artikel: Mere end en tredjedel af vores kommunale sager handler om serviceloven

Nu kan du se Ankestyrelsens ankestatistik for 2. kvartal her på hjemmesiden.

Af fuldmægtig Mads Glent Abildgaard

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4, 2018. Bemærk, at vi ikke opdaterer indholdet efter september 2018.

Ankestyrelsen har realitetsbehandlet cirka 13.500 kommunale sager på social- og beskæftigelsesområdet i første halvår af 2018. Tallet for alle afgjorte sager i perioden er cirka 14.700, for i statistikkerne tæller også afviste sager som afgjorte. Vi afviser sager for eksempel, fordi fristen for at klage er overskredet, eller fordi vi ikke er den rigtige modtager af klagen.

Der er en mindre stigning i antallet af afgjorte sager i første halvår 2018 set i forhold til antallet af afgørelser i samme periode året før.

Lovområder

Med 36 procent er der flest realitetsbehandlet sager, der handler om serviceloven. Derefter kommer:

  • aktivloven – 32 procent
  • sygedagpengeloven – 16 procent
  • lov om aktiv beskæftigelsesindsats - 8 procent.

Realitetsbehandlede sager på lovområder - 1. halvår 2017 til 1. halvår 2018

nummer 4, 2018

Af de realitetsbehandlede sager i første halvår 2018 blev 30 procent omgjort – altså enten ændret (14 procent af de realitetsbehandlede sager) eller hjemvist (16 procent af de realitetsbehandlede sager).

I 2. halvår 2017 blev 31 procent af de realitetsbehandlede sager omgjort.

Omgjorte realitetsbehandlede sager i procent fordelt på lovgrundlag og afgørelse i 1. halvår 2018 

nummer 4, 2018

Flest og færrest omgørelser

Andelen af omgjort realitetsbehandlede sager er størst for lov om kompensation til handicappede i erhverv. Seniorjobloven har den mindste andel.
Begge lovområder har meget få realitetsbehandlede sager, og derfor skal man være forsigtig med at konkludere på baggrund af tallene.

Andelen af realitetsbehandlede sager om aktivloven, der bliver omgjort, er på 35 procent (22 procent af de realitetsbehandlede sager er ændret og 13 procent er hjemvist).

Serviceloven har en tilsvarende andel på 34 procent (9 procent af de realitetsbehandlet sager er ændret og 25 procent er hjemvist).

Sygedagpengeloven har en af de laveste andele, 17 procent (10 procent af de realitetsbehandlet sager er ændret, og 6 procent er hjemvist - på grund af afrundinger summer det ikke til 17 procent).

Sagsbehandlingstider - alle lovområder og udvalgte lovområder - 1. halvår 2017 til 1. halvår 2018

4, 2018

Sagsbehandlingstider

De fire lovområder i figuren er valgt, fordi de har flest afgjorte sager.

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for alle lovområder:

  • 141 dage i første halvår 2017
  • 146 dage i andet halvår 2017
  • 147 dage i første halvår 2018.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på serviceloven er steget siden første halvår 2017. Derimod er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sygedagpengeloven faldet siden første halvår 2017.

Find selv flere tal

Du kan selv gå på opdagelse i tallene fra 2. kvartal – og flere år tilbage.

Det gør du i statistikken om klager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet her på hjemmesiden.

Statistik

Sidst opdateret 16.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring