Tal fra Ankestyrelsen

Statistik på klager til Ankestyrelsen.

Særligt for statistikken over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet:

Mange statistikker er flyttet fra Ankestyrelsen