Fremsøg statistik

Her kan du søge på alle paragraffer, emner og lovgivninger, som Ankestyrelsen behandler sager om. Du kan derefter gå direkte til den relevante statistik.

Klager over kommunernes afgørelser inden for social- og beskæftigelsesområdet

1: Vælg lovgivning

2: Vælg kommune

3: Vælg periode

Udbetaling Danmark-sager: klager over Udbetaling Danmarks afgørelser

1: Vælg lovgivning

2: Vælg periode

Arbejdsskadesager: klager over Arbejdsmarkedets Erhverssikrings afgørelser

1: Vælg sagsområde

2: Vælg periode

Sager behandlet af det kommunale og regionale tilsyn

1: Vælg emne

2: Vælg instans

3: Vælg periode

Mellemkommunal uenighed

1: Vælg emne

2: Vælg kommune

3: Vælg periode

Underretningssager

1. Lovgrundlag

2. Kommune

3: Vælg periode

Sager om tvangsbortadoption

1: Vælg emne

2: Vælg periode

Sager om tvangsmæssige foranstaltninger

1: Vælg kommune

2: Vælg periode