Fremsøg statistik

Her kan du søge på alle paragraffer, emner og lovgivninger, som Ankestyrelsen behandler sager om. Du kan derefter gå direkte til den relevante statistik.

Sagsbehandlingstider - Oversigt

Her kan du følge med i udviklingen i sagsbehandlingstiden. For hver periode, der det sammenlignet med samme periode sidste år.

Kommunale social- og beskæftigelsessager

Sagsbehandlingstider - arbejdsskadesager

Sagsudfald - oversigt

her er tekst

Klager over kommunernes afgørelser inden for social- og beskæftigelsesområdet

1: Vælg lovgivning

2: Vælg kommune

Tilføj landstotal

3: Vælg periode

Udbetaling Danmark-sager: klager over Udbetaling Danmarks afgørelser

1: Vælg lovgivning

2: Vælg periode

Arbejdsskadesager: klager over Arbejdsmarkedets Erhverssikrings afgørelser

1: Vælg sagsområde

2: Vælg periode

Sager behandlet af det kommunale og regionale tilsyn

1: Vælg emne

2: Vælg instans

Tilføj landstotal

3: Vælg periode

Mellemkommunal uenighed

1: Vælg emne

2: Vælg kommune

Tilføj landstotal

3: Vælg periode

Underretningssager

1: Vælg periode

Sager om tvangsbortadoption

1: Vælg emne

2: Vælg periode

Sager om tvangsmæssige foranstaltninger

1: Vælg kommune

Tilføj landstotal

2: Vælg periode