Ankestyrelsens strategi 2018 til 2022

Ankestyrelsens strategi skal sikre, at vi lykkes med det, vi er sat i verden for; nemlig at styrke retssikkerheden for borgerne.

Ankestyrelsens strategi 2018-2020

Vores femårige strategi står på skuldrene af vores strategiske ambition:

"Vi skaber grundlaget for, at borgerne får den korrekte afgørelse -  også i første instans. Derfor bidrager vi med effektiv sagsbehandling, praksiskoordinering, der virker, samfundsrelevant tilsyn og input fra praksis til lovgivning".

I strategien stiller vi skarpt på tre områder, hvor vi vurderer, at der er behov for og stort potentiale i et øget fokus. 

Vores strategiske fokusområder fra 2020 til 2022 er:

Strategiske projekter

Vi har desuden identificeret 18 strategiske tiltag, som skal implementeres frem mod 2022 for at bidrage til, at Ankestyrelsens ambition bliver til virkelighed.

Strategiske projekter_solen_2020.PNG

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 28/10 2020

Sidst opdateret 28/10 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring