Strategi 2018 til 2022

Ankestyrelsens langsigtede strategi skal sikre, at vi lykkes med det, Ankestyrelsen er sat i verden for - nemlig at sikre retssikkerhed for borgerne, også i første instans.

Ankestyrelsens strategiske ambition

"Vi skaber grundlaget for, at borgerne får den korrekte afgørelse også i første instans. Derfor bidrager vi med effektiv sagsbehandling, praksiskoordinering, der virker, samfundsrelevant tilsyn og input fra praksis til lovgivning". 

Ankestyrelsens femårige strategi står på skuldrene af Ankestyrelsens vision og mission men stiller skarpt på tre områder, hvor vi vurderer, at der er behov for og stort potentiale i et nyt strategisk fokus.

Tre strategiske fokusområder

Digitalisering

Vi vil arbejde systematisk med at afdække og udnytte de muligheder, som den teknologiske udvikling giver for hurtigere og mere ensartet sagsbehandling.

Praksiskoordinering

Arbejdet med at understøtte, at der træffes korrekte afgørelser i første instans, er et vigtigt element i at styrke borgernes retssikkerhed og sikre en kortere sagsbehandlingstid samlet set. 

Vi vil prioriterer dialogen med vores omverden, for vi mener, at inddragelse og tillidsfuld dialog med vores førsteinstanser og andre interessenter er en forudsætning for god praksiskoordinering.

Samtidig skal vores praksiskoordinering være målrettet, så den får størst effekt. Det vil vi sikre ved at inddrage data fra vores sagsbehandling i udvælgelsen af sagsområder eller førsteinstanser med behov for praksiskoordinerende indsatser.

Tilsyn

Vores Tilsyn skal være samfundsrelevant og proaktivt ved i højere grad end tidligere at tage sager op af egen drift og fokusere på emner af generel og væsentlig betydning. Vi vil være transparente om Tilsynets fokus og prioriteringer, så regioner, kommuner, borgere og øvrige interessenter har tillid til Tilsynets virke og gennemslagskraft.

Læs Ankestyrelsens strategi

Status på strategiske projekter

I bilag 1 til strategien kan du se den aktuelle status på Ankestyrelsens strategiske projekter. Klik på billedet for at se det i fuld størrelse. 

Billede af status på strategi


 


Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 15/11 2019

Sidst opdateret 15/11 2019

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk