Gå til indhold

Artikel: Ny indgang til myndigheder – vi samler og deler viden

Når Ankestyrelsen hvert år behandler mere end 50.000 sager, får vi en særlig viden, som er vigtig for os at dele; ikke mindst med sagsbehandlere hos vores førsteinstanser. Derfor har vores hjemmeside fået en ny indgang til myndigheder, hvor vi løbende arbejder med at samle vores viden og tilbud om læring.

Af Nelle Seiersen, fungerende analysechef

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nummer 1, 2019. Bemærk, at vi ikke opdaterer indholdet efter februar 2019.

Vi har lukket den juridiske hotline, men i stedet oprettet én indgang til vores førsteinstanser på hjemmesiden. Sagsbehandlere fra vores førsteinstanser kan nemlig fortsat få vejledning.  Via indgangen til myndigheder samler vi den viden og de forskellige læringstilbud vi har – og vi udbygger løbende siderne.

Nu har hjemmesiden en indgang til borgere og en indgang til myndigheder. Der har hele tiden været en borgerindgang med generelle informationer om klager, fuldmagter, frister osv. Den er nu blevet udbygget med små film og infografikker.

Indgangen til myndigheder er imidlertid ny, og her vil vi gerne give førsteinstanserne adgang til den store mængde viden, som vi får, når vi behandler mere end 50.000 sager om året. Som tidligere har sagsbehandlere mulighed for at få vejledning ved at ringe til os. Det er også noget, som er blevet tydeligere med den nye indgang. Herudover samler vi Ankestyrelsens andre tilbud; det er for eksempel kurser, læringsforløb og snart også online kurser, såkaldte webinarer.

Den juridiske hotline er lukket 

Den juridiske hotline startede i 2012, og gennem årene har Ankestyrelsen givet mange svar i hotline; godt 1.600 er offentliggjort. De svar vil fortsat være tilgængelige i en periode, men bliver ikke opdateret, så vi tager forbehold for ændringer af lov og praksis.

Hotline havde nogle indbyggede dilemmaer, som blandt andet Folketingets Ombudsmand har peget på: På den ene side ønsker den kommunale medarbejder typisk et svar på et konkret spørgsmål til en konkret sag. På den anden side kan et konkret svar fra Ankestyrelsen give problemer i forhold til vores habilitet, hvis vi senere skal behandle en klage.

Det betyder, at Ankestyrelsen afviser at svare på hotlinespørgsmål, der er meget konkrete, hvilket ofte er det, kommunerne forventer at få. Vi har også set, at hotlinesvar bliver tillagt samme retskildeværdi som principafgørelser – det har de ikke.  

Vi har valgt at nedlægge den juridiske hotline, men arbejder på at synliggøre de andre muligheder, som førsteinstanserne har for at få hjælp og vejledning.

Vi arbejder med vores principafgørelser

I 2018 har vi lavet et særligt arbejde for at kortlægge vores principafgørelser. Det har ført til, at vi ophæver en lang række ældre principafgørelser, som ikke længere har vejledningsværdi. Og det har også betydet, at vi sammenskriver principafgørelser for at samle praksis og gøre den mere overskuelig. Det har vi tidligere givet eksempler på i en artikel i Nyt fra Ankestyrelsen.

Læs "Projekt Praksiskoordinering"

I dette nummer samler vi også op på artiklen.

Læs "Oprydning i principafgørelser"

Søg principafgørelser

Praksisundersøgelser


Ankestyrelsens praksisundersøgelser er undersøgelser af udvalgte kommuners praksis inden for et bestemt lovområde, og en måde, vi kan dele viden og hjælpe kommuner til bedre sagsbehandling.

Vi har arbejdet med, at forbedre den måde, vi formidler resultaterne af vores praksisundersøgelser på. Fokus i undersøgelserne er derfor på eksempler fra sagerne og tydelige anbefalinger til sagsbehandlerne.  Derfor vil kommende praksisundersøgelser have en pixi-udgave, hvor sagsbehandlerne hurtigt kan få overblik over eksempler og anbefalinger. Inden for det kommende kvartal offentliggør vi den første praksisundersøgelse ud fra det koncept. Vi evaluerer konceptet i slutningen af året.

Forsøg med webinar     

Som noget nyt vil vi tilbyde kommunerne at deltage i webinarer - onlinekurser, hvor en medarbejder fra Ankestyrelsen underviser direkte på nettet, og hvor kommunerne har mulighed for at stille spørgsmål undervejs via en chatfunktion.

I februar og marts 2019 laver vi test med to forskellige webinarer. Det sker i lukkede grupper og er altså ikke noget, man kan tilmelde sig. Alt efter hvordan testene går, vil vi i løbet af året åbne for tilmeldinger til en række webinarer.

”Til myndigheder”

Indgangen er delt mellem tre myndigheder, men det er særligt kommunerne, vi har informationer og tilbud til. Og det er også kommunale sager, vi har flest af i Ankestyrelsen.

Eksempler fra den kommunale side:

  • I løbet af 2019 offentliggør vi udvalgte praksisnotater fra tematiserede ankemøder på både social- og beskæftigelsesområdet. Det er viden, som kommunale sagsbehandlere kan bruge konkret.
  • Ny dialogstruktur – vi holder flere og bedre dialogmøder med kommuner og andre første instanser..
  • Vi tilbyder undervisning inden for næsten alle vores sagsområder med fokus på konkrete, praksisnære cases. Undervisningen tager udgangspunkt i vores viden fra klagesagerne.
  • Vi tilbyder som noget nyt længerevarende læringsforløb. Forløbet indeholder blandt andet en måling af et antal sager, undervisning, sparring og udarbejdelse af en best practice guide. Alle dele af forløbet er baseret på Ankestyrelsens juridiske praksis.

Via ”én indgang til myndigheder” samler vi løbende informationer og tilbud, der kan gavne og styrke den kommunale sagsbehandling.

Til myndigheder

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring