Gå til indhold

Artikel: Kommunal uenighed har fået sit eget nyhedsbrev og del af ast.dk

Mellemkommunal uenighed har fået sit eget hjørne på Ankestyrelsens hjemmeside, blandt andet med et særligt skema til kommunerne og informationer om praksis.

Af chefkonsulent Susanne Fischer og specialkonsulent Gitte Knudsen Petersen

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nummer 6, 2018. Bemærk, at vi ikke opdaterer indholdet efter december 2018.

Nyt skema

Vi opfordrer kommunerne til at bruge et særligt skema til sager om mellemkommunal uenighed. Skemaet kan forhåbentlig sikre, at vi får relevante akter fra den underliggende sociale sag, og at vi ser den dialog, der har været mellem kommunerne om uenigheden. Det er vigtigt, at kommunerne præciserer, hvad de er uenige om, og at de argumenterer for deres synspunkter og så vidt muligt dokumenterer dem.

Eget hjørne på Ankestyrelsens hjemmeside

Kommunal uenighed har fået sit eget hjørne på Ankestyrelsens hjemmeside. Her kan kommunerne finde skemaet og få information om, hvordan vi behandler mellemkommunale sager.

På hjemmesiden vejleder vi om praksis, der især giver anledning til uenighed mellem kommunerne. Vi vælger temaer, hvor:

  • vi har mange sager
  • juraen er kompliceret
  • der er vanskelige skønsmæssige afvejninger.

Siderne om kommunal uenighed

Tilmelding til nyhedsbrevet fra mellemkommunal uenighed

Vi er godt i gang med at bruge vores hjørne og har under ”Vejledning om praksis” skrevet vejledningen: ”Når hjemløse krydser kommunegrænser – hvem skal hjælpe?”.

Her opridser vi reglerne om opholdskommune med fokus særligt på hjemløse. I resuméer har vi gengivet en række afgørelser, som belyser sagernes mange facetter.

Kommunerne kan også læse om dobbeltvisitation og flytteret og om, hvorfor vi har ophævet principafgørelse 21-15 om samme emne.

Vi vil fremover sende et nyhedsbrev med nye vejledninger om vores praksis en gang i kvartalet.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring