Gå til indhold

Uenighed mellem kommunerne

I retssikkerhedsloven er det reguleret, hvilken kommune der skal hjælpe en borger, og hvem der skal betale.

Udgangspunktet for at give hjælp til en borger er, at opholdskommunen har pligt til at hjælpe. Opholdskommunen er der, hvor borgeren har sin bopæl eller sædvanligvis opholder sig.

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 9-9c er det reguleret, hvilken kommune der skal handle og betale for hjælpen til borgeren.

Hvis to kommuner er uenige om deres forpligtelser, kan de indbringe sager om opholdskommune og mellemkommunal refusion for Ankestyrelsen.  

Sidst opdateret 18.01.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring