Gå til indhold

Artikel: Kommuner og regioner kan bede Ankestyrelsen om vejledning

Når kommuner og regioner skal tage en beslutning, men er i tvivl om reglerne, kan de bede Ankestyrelsens tilsyn med kommuner og regioner om en udtalelse, inden de beslutter sig.

Af fuldmægtig Mia Enghardt Korsholm og specialkonsulent Cecilie Ambrosius Baker

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nummer 2, 2019. Bemærk, at vi ikke opdaterer indholdet efter april 2019.

Forhåndsudtalelser - en del af Ankestyrelsens strategi

Ankestyrelsen har en strategi for tilsynet med kommuner og regioner, og den skal sikre, at vi:

  • tager væsentlige emner op
  • behandler sagerne hurtigere
  • kommunikerer resultatet til kommuner og regioner.

På den måde hjælper vi kommuner og regioner med at handle lovligt.

En vigtig del af strategien er, at Ankestyrelsen skal give forhåndsudtalelser inden for rimelig tid.

Notat om Ankestyrelsens tilsyn med kommunerne og regionerne

Hvornår kan Ankestyrelsen give en forhåndsudtalelse?

En kommune kan bede Ankestyrelsen om en vejledende forhåndsudtalelse, hvis kommunalbestyrelsen vil tage en beslutning, men er i tvivl om lovligheden.

Ankestyrelsen kan kun vurdere beslutningen, hvis den er konkret beskrevet. Den skal også være aktuel og forestående.

Vi kan altså ikke hjælpe en kommune med spørgsmål, som den ikke konkret overvejer at beslutte noget om. Derfor kan vi ikke afgive en forhåndsudtalelse om et generelt spørgsmål til reglerne. Vi beder også om, at kommunen selv vurderer det juridiske tvivlsspørgsmål i sagen. Det gør vi for at sikre, at alle sider af sagen bliver belyst og beskrevet.

Det samme gælder for regionerne.

Ankestyrelsen kan kun udtale sig om den lovgivning, vi fører tilsyn med. Det betyder blandt andet, at vi ikke kan afgive en vejledende udtalelse, hvis en særlig klage- eller tilsynsmyndighed kan tage stilling til sagen.

Læs om tilsynets kompetence

Eksempel – kommunen ville udvide et kultur- og idrætscenter

En kommune bad om en vejledende udtalelse, fordi den gerne ville udvide et kultur- og idrætscenter. Kommunen ville leje dele af centeret ud til et universitet. Kommunen havde oplyst, at der var en politisk beslutning om at udvide kultur- og idrætscenteret.

Ankestyrelsen vurderede, at betingelserne for at afgive en forhåndsudtalelse var opfyldt:

  • Kommunens beslutning var aktuelt forestående
  • Kommunen havde også selv vurderet tvivlsspørgsmålet
  • Sagen handlede om lovgivning, som hører under Ankestyrelsens kompetence.

Sagen hastede for kommunen, og vi prioriterede derfor sagen før andre sager og behandlede den hurtigt.

Eksempel – miljørigtige energikilder for krydstogtsskibe

En kommune bad Ankestyrelsen om en vejledende udtalelse, fordi kommunen gerne ville støtte, at krydstogtsskibe kan bruge miljørigtige energikilder, når de ligger i havn. Kommunen var i gang med at få analyseret nogle forhold, og resultaterne af analyserne kunne have betydning for den juridiske vurdering. Kommunen havde desuden ikke besluttet, hvilke energikilder der skulle bruges. Kommunens beslutning var derfor ikke så konkret beskrevet, at Ankestyrelsen kunne vurdere lovligheden. Derfor afviste Ankestyrelsen at afgive en forhåndsudtalelse.

Et særligt skema til kommunerne

Hvis en kommune gerne vil have en forhåndsudtalelse, beder vi kommunen om at bruge et skema. Det sikrer, at vi får de nødvendige oplysninger og har mulighed for at behandle sagen hurtigt. Skemaet findes her på Ankestyrelsens hjemmeside.

Skema til forhåndsudtalelse

Vi har en målsætning om at komme med forhåndsudtalelser inden for tre måneder, og tager - så vidt muligt - hensyn til særlige situationer, hvor en kommune har brug for et hurtigere svar.

Nogle gange er vi nødt til at bede om en udtalelse fra et ministerium, inden vi kan komme med vores udtalelse.  Det gør vi, når vi har brug for bidrag til at fortolke lovgivningen. Det kan betyde, at sagen tager længere tid at behandle.

 

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring