Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2, april 2019

Læs om kontant tilskud og BPA, aktindsigt ved mistanke om chikane, tilsynets vejledning, erfaringer med hjemmetræning, overgang fra fleksjob til ledighedsydelse, opfølgning på afgørelser, 2018 i tal og tilsyn med tilsyn.

Praksisundersøgelse om kontant tilskud og BPA

Ankestyrelsen har gennemgået 50 sager, hvor kommuner har taget stilling til borgeres behov for enten borgerstyret personlig assistance (BPA) eller kontant tilskud til at ansætte hjælpere. I undersøgelsen indgår også en spørgeskemaundersøgelse.

Læs hele "Praksisundersøgelse om kontant tilskud og BPA"

Afslag på aktindsigt ved mistanke om ulovlige forhold eller chikane

En myndighed kan give afslag på aktindsigt efter den såkaldte chikanebestemmelse i offentlighedsloven. Læs om bestemmelsen og få eksempler på nogle sager, som Ankestyrelsens tilsyn har behandlet. 

Læs hele"Afslag på aktindsigt ved mistanke om ulovlige forhold eller chikane"

Kommuner og regioner kan bede Ankestyrelsen om vejledning

Når kommuner og regioner skal tage en beslutning, men er i tvivl om reglerne, kan de bede Ankestyrelsens tilsyn med kommuner og regioner om en udtalelse, inden de beslutter sig.

Læs hele "Kommuner og regioner kan bede Ankestyrelsen om vejledning"

En undersøgelse af erfaringerne med hjemmetræning

Hjemmetræning er blevet mere udbredt i landets kommuner, men der er fortsat både styrker og udfordringer ved ordningen. Det viser Ankestyrelsens undersøgelse af kommuners og forældres erfaringer.

Læs hele "En undersøgelse af erfaringerne med hjemmetræning"

Overgang fra fleksjob til ledighedsydelse – årsagen har betydning

En tilsyneladende enkel paragraf i arbejdsskadesikringsloven har i praksis vist sig at volde mange problemer, som ingen havde forudset. En dom fra Østre Landsret har fået Ankestyrelsen til at ophæve en principafgørelse på området.

Læs hele "Overgang fra fleksjob til ledighedsydelse – årsagen har betydning"

Opfølgning på afgørelser om børn og unge

Mange kommuner er heldigvis rigtig gode til at følge op på Ankestyrelsens afgørelser om børn og unge. Men vi oplever også, at kommuner ikke følger vores afgørelser, og derfor systematiserer vi nu opfølgningen på den slags sager.

Læs hele "Opfølgning på afgørelser om børn og unge"

2018 i tal - kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet

Ankestyrelsen har afgjort over 29.000 klager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2018.

Læs hele "2018 i tal - kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet"

Tilsyn med kommunernes pligt til at føre tilsyn 

Ankestyrelsens tilsyn behandler sager om kommunernes generelle pligt til at føre tilsyn.

Læs hele "Tilsyn med kommunernes pligt til at føre tilsyn"

Sidst opdateret 09.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring