Gå til indhold

Artikel: 2018 i tal - kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet

Ankestyrelsen har afgjort over 29.000 klager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2018.

Af fuldmægtig Mads Glent Abildgaard

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nummer 2, 2019. Bemærk, at vi ikke opdaterer indholdet efter april 2019.

I 2018 har Ankestyrelsen behandlet over 29.000 klager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet; 27.000 af dem har vi realitetsbehandlet. En sag er realitetsbehandlet, hvis den er stadfæstet, ændret/ophævet eller hjemvist.

De cirka 2.000 sager, som vi ikke har realitetsbehandlet, er enten afvist eller bortfaldet. Det sker for eksempel, hvis fristen for at klage er overskredet, eller hvis vi ikke er den rigtige modtager af klagen. 

Flere sager i 2018

Sammenligner vi tallene med tidligere år, har vi i 2018 realitetsbehandlet knap 600 flere sager end 2017; det svarer til en stigning på to procent.

I figur 1 kan du se udviklingen i antallet af realitetsbehandlede sager fra andet halvår 2013 til 2018. Det var i 2013, at Ankestyrelsen overtog ansvaret for klagerne over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet fra de daværende sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene.

Figur 1. Antal realitetsbehandlede sager fordelt på sagsudfald i perioden 2. halvår 2013 til 2018

Til NfA 2, 2019Kilde: Ankestyrelsens sagsbehandlingssystem. Tallene findes på ast.dk tabel ANKEAST5

Omgørelsesprocenter

I 2018 har vi en omgørelsesprocent på 30 procent – præcis den samme som i 2017. Det er de største omgørelsesprocenter i hele den periode, hvor Ankestyrelsen har haft ansvaret for klager på social- og beskæftigelsesområdet.

Omgørelsesprocenten angiver, hvor stor en andel af de realitetsbehandlede sager, som er enten hjemvist, ændret eller ophævet.

Læs mere om omgørelsesprocent og afgørelsestyper

Omgørelsesprocenten svinger meget mellem de forskellige lovområder. Lovområdet med størst omgørelsesprocent, næsten 60 procent, er lov om kompensation til handicappede i erhverv. Seniorjobloven har modsat en omgørelsesprocent på nul, og er den lov, hvor vi omgør færrest afgørelser. På begge områder har vi kun afgjort få sager – blot 60 i alt.

Vores største lovområde er serviceloven. Det område står for over en tredjedel af klagerne over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet, og her omgør vi 36 procent af sagerne. Det er et lille fald i forhold til 2017, hvor vi omgjorde 38 procent af sagerne.

Modsat er aktivlovens omgørelsesprocent på 35 procent en stigning på 4 procent i forhold til 2017. Aktivloven udgør knap en tredjedel af sagerne.

I figur 2 kan du se omgørelsesprocenten på de forskellige lovområder. Parentesen efter navnet på lovområdet fortæller, hvor mange sager, vi har realitetsbehandlet på det område.

Figur 2. Omgørelsesprocent i 2018 samlet og fordelt på lovområder – sorteret efter størrelse

Til NfA 2, 2019Kilde: Ankestyrelsens sagsbehandlingssystem. Tallene findes på ast.dk tabel ANKEAST5

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for klager på social- og beskæftigelsesområdet er steget fra 143 dage i 2017 til 147 dage i 2018. Stigningen på fire dage skyldes blandt andet, at det påvirker det samlede gennemsnit, at vi har genoptaget en række sager om sygedagpenge.

Når vi beregner sagsbehandlingstiden for en klage, gør vi det fra den dato, hvor vi første gang modtog klagen. Det betyder, at klager, der bliver genoptaget, typisk har en meget lang sagsbehandlingstid, da der kan gå flere år, fra vi afgør klagen i første omgang til, at vi genoptager den. Vi synes, det er uhensigtsmæssigt, fordi det ikke afspejler den tid, borgeren venter på en afgørelse, efter sagen er genoptaget. Derfor arbejder vi på at ændre den måde, vi beregner sagsbehandlingstiden på i de sager, vi genoptager.

Find selv flere tal

Du kan selv gå på opdagelse i tallene fra 2018 – og flere år tilbage.

Det gør du i statistikken om klager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet her på hjemmesiden

 

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring