Gå til indhold

Begreber og forklaringer

Særligt om statistikken over afgørelserne på social- og beskæftigelsesområdet.

Hvor kommer data fra?

Ankestatistikken bygger primært på data fra Ankestyrelsens sagsbehandlingssystem.

I udregningen af ”afsluttede sager pr. 10.000 indbyggere” supplerer vi vores egne data med indbyggertal fra Danmarks Statistik.

Hvorfor kan tal for samme periode ændre sig over tid?

Data i ankestatistikken kan ændre sig, når vi opdaterer ankestatistikken.  Det kan skyldes, at der har været et efterslæb i registeringen, eller at vi har været nødt til at korrigere registreringer, der ikke var rigtige.  

Lovgrundlag i statistikken

Variablen Lovgrundlag giver både et indblik i antallet af sager på lovniveau og på paragrafniveau. Paragrafniveau er ikke nødvendigvis kun én paragraf; det kan godt være en samling af flere paragraffer og er det mest detaljerede niveau.
Paragrafniveauet er en delmængde af lovniveauet.

Du kan både se statistik på lovniveau, for eksempel ”1 Serviceloven” og på paragrafniveau for eksempel ”1.9 Børn - efterværn - §§ 68 og 76”.

Lovniveau er kendetegnet ved kun at have et tal som i ”1 Serviceloven”, mens paragrafniveau har to tal som i ”1.9 Børn - efterværn”.

Vær opmærksom på at de fleste navne under lovgrundlag er ændret i marts 2018 - det kan du læse mere om i venstremenuen under "Nye navne".

Hvordan måler vi ”sagsbehandlingstid i dage”?

Sagsbehandlingstid er defineret som antallet af dage mellem den dato, vi modtager klagen og den dato, hvor sagen er afgjort i Ankestyrelsen. Den tid, som kommunen har brugt på at behandle sagen, før sagen blev anket til Ankestyrelsen, indgår ikke i sagsbehandlingstiden.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring