Gå til indhold

Begreber og forklaringer

Særligt om statistikken over afgørelserne på social- og beskæftigelsesområdet.

Hvor kommer data fra?

Ankestatistikken bygger primært på data fra Ankestyrelsens sagsbehandlingssystem.

Hvorfor kan tal for samme periode ændre sig over tid?

Data i ankestatistikken kan ændre sig, når vi opdaterer ankestatistikken.  Det kan skyldes, at der har været et efterslæb i registeringen, eller at vi har været nødt til at korrigere registreringer, der ikke var rigtige.  

Lovgrundlag i statistikken

Variablen Lovgrundlag giver både et indblik i antallet af sager på lovniveau og på paragrafniveau. Paragrafniveau er ikke nødvendigvis kun én paragraf; det kan godt være en samling af flere paragraffer og er det mest detaljerede niveau.
Paragrafniveauet er en delmængde af lovniveauet.

Du kan både se statistik på lovniveau, for eksempel ” Serviceloven” og på paragrafniveau for eksempel ”Børn - efterværn - §§ 68 og 76”.

Vær opmærksom på at de fleste navne under lovgrundlag er ændret i marts 2018 - det kan du læse mere om i venstremenuen under "Nye navne".

Sidst opdateret 07.10.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring