Gå til indhold

Afgørelsestyper og omgørelsesprocent

Hvad betyder en hjemvisning, en ændring/ophævelse og en stadfæstelse? Og hvordan udregner man en omgørelsesprocent?

Afgørelsestyper

Hjemvisning betyder, at Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, som er førsteinstans. Kommunen skal behandle sagen og afgøre den igen. Grunden til, at vi hjemviser en sag, kan for eksempel være, at der mangler oplysninger, som Ankestyrelsen ikke selv kan skaffe, eller at der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl. 

Ændring/ophævelse betyder, at afgørelsen er forkert, og at Ankestyrelsen har ophævet kommunens afgørelse.

Stadfæstelse betyder, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

Afvisning/henvisning betyder, at Ankestyrelsen ikke behandler sagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent eller beslutter at opgive klagen. Eller fordi Ankestyrelsen ikke er den kompetente myndighed, og derfor sender klagen videre til en anden instans.

Omgørelsesprocent

Omgørelsesprocenten er antallet af hjemviste og ændrede sager set i forhold til alle realitetsbehandlede sager.

Realitetsbehandlede sager er hjemviste, ændrede/ophævede og stadfæstede sager. Her tæller afviste/henviste sager altså ikke med.

Eksempel: 
En kommune har 129 realitetsbehandlede sager i 2017:

  • 19 er hjemvist
  • 5 er ændret
  • 105 er stadfæstet.

Omgørelsesprocenten er (19 + 5)/129 = 19 procent.

Sidst opdateret 20.08.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring