Tal og statistik

Statistik over klager til Ankestyrelsen.

Særligt for statistikken over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet:


Statistik

Ankestyrelsen offentliggør løbende statistik og nye tal om velfærdsudviklingen. Det gør vi både i databaser, hvor du selv kan trække tal og i rapporter og publikationer.


Tast indberetninger

Kommuner og andre skal ikke længere mere indberette til Ankestyrelsen.


Handlinger tilknyttet webside

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring