Gå til indhold

Velfærdsundersøgelser

Ankestyrelsen laver velfærdsundersøgelser på social-, beskæftigelses-, arbejdsskade- og sundheds- og ældreområdet.

Undersøgelserne er typisk bestilt af forskellige ministerier. 

Vi trækker på forskellige metoder, når vi laver undersøgelser, eksempelvis:

  • Interview 
  • Spørgeskemaer 
  • Gennemgang af sager 
  • Registeranalyser

Interview og spørgeskemaer henvender sig for eksempel til kommunale ledere, medarbejdere og private borgere.

Hvad bliver undersøgelserne brugt til?

Formålet med undersøgelserne er ofte at bidrage med viden, der kan indgå i det politiske arbejde på området. Formålet kan samtidig også være at inspirere til bedre og mere ensrettet praksis, oftest i kommunerne.

En velfærdsundersøgelse kan eksempelvis munde ud i en rapport, et notat eller et inspirationskatalog. Vi kan også holde oplæg om resultaterne.

Velfærdsundersøgelserne bliver offentliggjort på vores hjemmeside under publikationer.

Hvem er vi?

Undersøgelserne bliver gennemført af vores analyseenhed. Analyseenheden består af medarbejdere med samfundsvidenskabelige uddannelser som for eksempel sociologi, statskundskab og antropologi.

Vi har altid et tæt samarbejde med Ankestyrelsens jurister på det relevante område, vi undersøger. Det er netop kombinationen af metodiske og analytiske kompetencer med specialiseret juridisk viden, der kvalificerer os til at lave velfærdsundersøgelserne.

Kontakt os

Hvis du er interesseret i at høre mere om vores undersøgelser, er du velkommen til at kontakte vores analyseenhed.

Analysechef Nelle Seiersen, tlf. 61 89 76 96, e-mail  

Sidst opdateret 28.03.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring