Ankestyrelsens velfærdsundersøgelser

Ankestyrelsen laver velfærdsundersøgelser på social-, beskæftigelses-, sundheds- og ældreområdet.

Undersøgelserne er typisk bestilt af forskellige ministerier.  Vores juridiske fagkundskab og kendskab til konkrete sager gør, at vi er kvalificeret til at lave undersøgelser. 

Det sker ved at bruge kvalitativ og/eller kvantitativ metode.

Velfærdsundersøgelserne bliver offentliggjort på vores hjemmeside under publikationer. 

Se alle velfærdsundersøgelser

Sidst opdateret 18.10.2017