Ankestyrelsens velfærdsundersøgelser

Ankestyrelsen kan gennemføre velfærdsundersøgelser på social-, beskæftigelses-, sundheds- og ældreområdet.

Undersøgelserne kan for eksempel være en, et ministerium har bestilt. Her kan vi ud fra vores juridiske fagkundskab og kendskab til konkrete sager gennemføre undersøgelser. 

Det sker ved at bruge kvalitativ og/eller kvantitativ metode.

På socialområdet har Ankestyrelsen blandt andet gennemført:

 • Ankestyrelsen undersøgelse af kommunernes praksis forbundet med anbringelse på eget værelse

Undersøgelsen er baseret på

 • en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets kommuner
 • data trukket fra Ankestyrelsens anbringelsesstatistik
 • Gruppeinterview med tre udvalgte kommuner
 • Enkeltinterviews med unge anbragt på eget værelse.

Se undersøgelsen 

 • Ankestyrelsens undersøgelse af 20 sager om unge formodet udrejst til væbnet konflikt

Undersøgelsen er baseret på

 • en kvalitativ gennemgang af 20 sociale sager.

Se hele undersøgelsen 

 • Evaluering af overgrebspakken

Undersøgelsen er baseret på

 • En landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt kommuner
 • Juridisk gennemgang af 103 sager fra 25 kommuner
 • Kvalitative interviews med fire kommuner.

Se hele undersøgelsen

På beskæftigelsesområdet har Ankestyrelsen blandt andet gennemført

 • Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes sagsbehandling i forbindelse med vurdering af uarbejdsdygtighed efter sygedagpengelovens § 7

Undersøgelsen er baseret på

 • En spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets kommuner
 • Kvalitative enkeltinterviews med ledere i fem kommuner
 • Kvalitative gruppeinterviews med sagsbehandlere i fem kommuner.

Læs hele undersøgelsen 

 • Få førtidspensionister ansat med løntilskud i store virksomheder

Undersøgelsen er baseret på

 • en spørgeskemaundersøgelse i 31 kommuner.

Læs hele undersøgelsen 

 • I 3 ud af 4 kommuner inddrages lægekonsulenten altid i sager om førtidspension

Undersøgelsen er baseret på

 • en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets kommuner.

Læs hele undersøgelsen 

På sundheds- og ældreområdet har Ankestyrelsen blandt andet gennemført

 • Ankestyrelsens kortlægning af plejeboligområdet

Undersøgelsen er baseret på

 • en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets kommuner
 • Kvalitative enkeltinterviews med ledere fra 12 forskellige plejecentre
 • Kvalitative gruppeinterviews med plejepersonale fra 12 forskellige plejecentre.

Læs hele undersøgelsen 

 • Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne over for borgere med demens

Undersøgelsen er baseret på

 • en juridisk sagsgennemgang af 57 borgersager
 • Spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets kommuner.

Læs hele undersøegelsen 

 • Inspirationskatalog – tilsyn og opfølgning i hjemmeplejen

Undersøgelsen er baseret på:

 • Kvalitative interviews med ledere i ti kommuner 

Læs hele undersøgelsen

Sidst opdateret 24.01.2017