Gå til indhold

Praksisundersøgelser

En praksisundersøgelse er en undersøgelse af udvalgte kommuners praksis inden for et bestemt emne på socialområdet, beskæftigelsesområdet eller det familieretlige område.

Ved en praksisundersøgelse gennemgår Ankestyrelsen et udvalg af sager fra kommunerne inden for det givne emne. Vi forholder os til, om praksis i de konkrete sager er i overensstemmelse med lovgivningen og Ankestyrelsens praksis.

I nogle praksisundersøgelser kombinerer vi sagsgennemgangen med andre metoder. Det kan eksempelvis være interview eller spørgeskemaer henvendt til kommunale ledere og medarbejdere.

Praksisundersøgelserne sikrer kvalitet, ligebehandling og læring i kommunerne

I praksisundersøgelserne peger vi på styrker og udfordringer i sagsbehandlingen, som kommunerne kan bruge i læringsøjemed. Det gør vi gennem konkrete eksempler og anbefalinger. Formålet er at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen og sikre ligebehandling af borgerne, uanset hvor i landet de bor. 

Vi offentliggør altid praksisundersøgelser. 

De kommuner, der deltager i en praksisundersøgelse, er forpligtede til at behandle undersøgelsens resultater politisk, og dermed forholde sig til, hvordan de kan forbedre deres praksis.

I retssikkerhedslovens §§ 76-79a står Ankestyrelsens lovgrundlag for at gennemføre praksisundersøgelser.

Praksisundersøgelser er en del af Ankestyrelsens opgave med at koordinere praksis.

Sidst opdateret 28.03.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring