Det Rådgivende Praksisudvalg

Det Rådgivende Praksisudvalg følger og rådgiver Ankestyrelsen om koordinering af praksis på det sociale og beskæftigelsesmæssige område.

Det Rådgivende Praksisudvalg

Det Rådgivende Praksisudvalgs funktion er, at:

  • følge og rådgive Ankestyrelsen om den koordinering af praksis, som Ankestyrelsen har pligt til at foretage
  • rådgive Ankestyrelsen om kriteriet for udvælgelse af de op til 1.200 klagesager, der kan udtages til behandling med deltagelse af beskikkede medlemmer, jf. Retssikkerhedslovens § 52c, stk.2, og § 59 a, stk. 3
  • rådgive om behov for særlige indsatsområder på baggrund af gennemførte kvaliltetsmålringer af de kommunale afgørelser, som Ankestyrelsen behandler som ankeinstans
  • rådgive om generel formidling og vejledning af Ankestyrelsens praksis. 

Ankestyrelsen udarbejder årligt en redegørelse til udvalget om sagsbehandlingen i klagesager over kommunalbestyrelsens afgørelser.

Direktør i Ankestyrelsen Ingeborg Gade er formand for udvalget. De øvrige medlemmer af udvalget er:

  • Kommunernes Landsforening KL - konsulent Sidsel Krarup Bjerrum (på barsel). Suppleant specialkonsulent Ellen Sveistrup Dahl 
  • Dansk Arbejdsgiverforening (DA) - chefkonsulent Maria Bille Høeg
  • Landsorganisationen i Danmark (LO) - konsulent Christian Sølyst
  • Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) - konsulent Katrine Nyborg 
  • Danske Handicaporganisationer, Heidi Thamestrup, Landsforeningen Autisme.
Sidst opdateret 27.09.2018