Gå til indhold

Det Rådgivende Praksisudvalg

Det Rådgivende Praksisudvalg følger og rådgiver Ankestyrelsen om koordinering af praksis på det kommunale social-, beskæftigelses- og børneområde.

Det Rådgivende Praksisudvalg

Det Rådgivende Praksisudvalgs funktion er at:

  • følge og rådgive Ankestyrelsen om den koordinering af praksis, som Ankestyrelsen har pligt til at foretage,
  • rådgive Ankestyrelsen om kriteriet for udvælgelse af de op til 1.200 klagesager, der kan udtages til behandling med deltagelse af beskikkede medlemmer, jf. Retssikkerhedslovens § 52 c, stk. 2, og § 59 a, stk. 3,
  • rådgive om behov for særlige indsatsområder på baggrund af gennemførte kvalitetsmålinger af de kommunale afgørelser, som Ankestyrelsen behandler som ankeinstans, og
  • rådgive om generel formidling og vejledning af Ankestyrelsens praksis. 

Ankestyrelsen udarbejder årligt en redegørelse til udvalget om Ankestyrelsens praksiskoordinering og sagsbehandling på det kommunale område. Nedenfor fremgår redegørelserne for de enkelte år.

Direktør i Ankestyrelsen Ingeborg Gade er formand for udvalget. De øvrige medlemmer af udvalget er:

  • Kommunernes Landsforening (KL) - chefkonsulent Ellen Sveistrup Dahl 
  • Dansk Arbejdsgiverforening (DA) - chefkonsulent Emil Niragira Rasmussen
  • Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) - politisk konsulent Christina Borries
  • Danske Handicaporganisationer (DH) - chefkonsulent Linda Kilskou Bendix

Sidst opdateret 15.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring