Ankestyrelsens årsredegørelse til Det Rådgivende Praksisudvalg 2020

Dette er Ankestyrelsens syvende årsredegørelse til Det Rådgivende Praksisudvalg.

Redegørelsen giver et samlet overblik over Ankestyrelsens praksiskoordinering og sagsbehandling i 2020.

Ankestyrelsen har i 2020 arbejdet med en række nye praksiskoordinerende aktiviteter blandt andet en ny talportal, styrket dialog med kommunerne og vidensopsamling. 


Hent publikationen

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 03.05.2021

Sidst opdateret 03.05.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring