Gå til indhold

Praksiskoordinering

Ankestyrelsen er mere end en klage- og tilsynsmyndighed. Vi bruger vores viden fra sagsbehandlingen og vores data til at understøtte kvalitet i vores førsteinstansers afgørelser – det kalder vi praksiskoordinering

Formålet med Ankestyrelsens praksiskoordinering er at sikre ensartet og korrekt behandling af borgernes sager landet over. 

Bred vifte af praksiskoordinerende redskaber

Vi gør brug af en bred vifte af redskaber i vores arbejde med praksiskoordinering i kommuner og andre førsteinstanser for eksempel: 

 • Principmeddelelser
  I principmeddelelserne fastlægger vi – med udgangspunkt i konkrete klagesager – den juridiske forståelse af lovgivningen på et givent område. Principmeddelelserne er med til at sikre ens praksis og skal hjælpe andre myndigheder i deres arbejde. Udarbejdelse og offentliggørelse af principmeddelelser er en integreret del af Ankestyrelsens sagsbehandling. Se mere om principmeddelelser her  
 • Praksisundersøgelser og andre undersøgelser
  Ankestyrelsen undersøger praksis i kommunerne. Det kan være ved hjælp af praksisundersøgelser, hvor der foretages en juridisk gennemgang af et antal sager fra nogle kommuner på et specifikt lovområde. På baggrund af undersøgelsen kommer Ankestyrelsen med anbefalinger til, hvad kommunerne skal fokusere på i deres sagsbehandling.

  Det kan også være ved hjælp af andre undersøgelser, hvor vi bruger metoder som eksempelvis spørgeskemaundersøgelser, interview og beskrivelser af sagsforløb til at afdække, hvordan kommunerne administrerer lovgivningen på et givent område. Læs Ankestyrelsens undersøgelser her  
 • Task force
  Ankestyrelsen deltager i en Task Force på udsatte børn- og ungeområdet og på handicapområdet. De er begge et samarbejde med Socialstyrelsen og VISO. Formålet med et Task Force forløb er at styrke kvaliteten i kommunernes sagsbehandling og hjælpe dem med at sikre et helhedsorienteret perspektiv. I et Task Force forløb indgår en juridisk sagsgennemgang som ét af flere elementer. Læs om Task Force
 • Praksisnotater fra temamøder
  Ankestyrelsen afgør hvert år op til 1.200 kommunale sager, hvor beskikkede medlemmer deltager. De betegnes temamøder. Forud for temamødet udarbejder vi et praksisnotat om det sagsområde eller tema, som skal behandles. Ankestyrelsen offentliggør praksisnotaterne for at vejlede kommunerne. Læs praksisnotater her 
 • Læringsteam
  Ankestyrelsen gennemfører læringsteambesøg på udsatte børn- og ungeområdet. På et læringsteammøde drøftes den enkelte kommunes praksis og brug af lovgivning. På mødet benyttes kommunens egne konkrete sager som læringseksempler. Læs om læringsteams
 • Dialogmøder
  Vi tilbyder løbende dialogmøder inden for forskellige fagområder, hvor vi inviterer kommunerne til en åben og uformel dialog. 
 • Artikler i Nyt fra Ankestyrelsen
  Nyt fra Ankestyrelsen er et fagligt nyhedsbrev med artikler, der typisk handler om Ankestyrelsens undersøgelser, statistikker, principielle afgørelser, juridiske forhold, lovgivningsarbejde, udviklingstendenser og nyheder på vores forskellige arbejdsområder. Læs Nyt fra Ankestyrelsen her
 • Kurser
  Ankestyrelsen udbyder både åbne og lukkede betalingskurser på alle vores lovområder. Se vores kurser her
 • Webinarer
  Ankestyrelsen udbyder løbende webinarer, hvor vi eksempelvis gennemgår centrale principmeddelelser og undersøgelser.

 • Telefonisk vejledning
  Kommunale sagsbehandlere har alle ugens dage mellem kl. 9-15 mulighed for at kontakte Ankestyrelsens telefonvagt med henblik på at modtage generel vejledning om vores sagsområder og praksis.

 • Podcast - Ankestyrelsen undersøger
  Ankestyrelsen har en podcastserie kaldet ”Ankestyrelsen undersøger”. Her formidler vi viden fra nogle af de undersøgelser, vi laver, til vores interessenter.  Hør vores podcasts 

Vi udvikler vores praksiskoordinering

For at Ankestyrelsen kan opfylde sin praksiskoordinerende opgave, kræver det – ud over en høj juridisk kvalitet i de konkrete afgørelser – at vi hele tiden har fokus på den gode dialog og læringsperspektivet i forhold til vores førsteinstanser, opdragsgivere og interessenter.

I forhold til vores undersøgelser og undersøgelsesmetoder betyder det, at vi løbende udvikler på disse, så de hele tiden bedst muligt matcher de ønsker og behov, som vores opdragsgivere, førsteinstanser og interessenter har. 

Ankestyrelsens praksiskoordinering udvikler sig altså løbende i takt med, at vejledningsbehovet hos kommunerne ændrer sig, og der kommer nye teknologiske muligheder.

Sidst opdateret 26.01.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring