Gå til indhold

Praksiskoordinering

En af Ankestyrelsens kerneopgaver er at sikre, at borgere med ensartede sager får ens afgørelser og sagsbehandling overalt i landet.

Praksiskoordinering af sager

De offentlige myndigheder i Danmark afgør hvert år mange sager på social- og beskæftigelsesområdet.

Ankestyrelsens praksiskoordinering handler om de mange sager og afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet, som borgere ikke klager over.

For at sikre kvaliteten og ligebehandling i disse mange sager er det nødvendigt med en løbende overordnet koordinering. Ankestyrelsen har ansvaret for koordinering på det sociale- og beskæftigelsesretlige område.

Vi praksiskoordinerer af to sideløbende strenge:

  • Ved konkret vejledning i form af udsendelse af vores principafgørelser, telefonisk rådgivning, dialogmøder, temamøder mv.
  • Ved praksisundersøgelser af udvalgte lovområder, der sendes til kommuner og kommunalbestyrelser, som så kan tilpasse deres praksis.

Principafgørelser

 

Et af de vigtigste redskaber i praksiskoordineringen er principafgørelser. Det er afgørelser af sager med principiel eller generel betydning for tilsvarende sager.

Principafgørelserne er bindende retskilder for de myndigheder, der træffer afgørelser på det sociale- og beskæftigelsesretlige område.

Praksisundersøgelser 

Et andet vigtigt redskab er praksisundersøgelser - undersøgelser af afgørelser truffet af kommunerne.

Derved undersøger vi den praktiske daglige fortolkning og udmøntning af lovene rundt i landet. Her anvender vi proaktivt vores ekspertise fra sagsbehandling af ankede sager på hele social- og beskæftigelsesområdet.

Formålet med praksisundersøgelser er, at myndighederne får kvalificerede råd og meldinger om både gode og dårlige forhold i sagsbehandlingen og afgørelserne.

Dialog og samarbejde

Vi lægger vægt på at have en tæt dialog med vores førsteinstanser, samarbejdspartnere og interessenter for at sikre, at praksiskoordineringen opleves som et godt redskab. Derfor har vi nedsat Det Rådgivende Praksisudvalg.

Sidst opdateret 26.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring