Vejledning og kurser

Ankestyrelsens opgave er også at vejlede og formidle faglig viden. Det sker gennem kurser og andre formidlingsaktiviteter.

Vejledning og formidling

Ankestyrelsen tilbyder undervisning til blandt andet ansatte i kommuner og kommunal politikere. Underviserne har erfaring inden for området.

Betalingskurser

Her kan du se Ankestyrelsens betalingskurser. Der er både en liste over kommende og afholdte kurser.

Adoption - kurser samt PAS-rådgivning og -undervisning

Se kurser og rådgivning om adoption.

Læringsteams på adoptionsområdet

Ankestyrelsen tilbyder besøg af læringsteams på adoptionsområdet i 2017-2020.

Læringsteams på børneområdet

Ankestyrelsen udbyder en række læringsteams på børneområdet. De er for kommunale sagsbehandlere

Afholdte formidlingsaktiviteter

Her kan du se en oversigt over Ankestyrelsens øvrige formidlingsaktiviteter. Det er både kommende og afholdte.

Artikler om kurser

Artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen om vejledning og kurser
Sidst opdateret 15.05.2018