Vejledning og formidling

En af Ankestyrelsens opgaver er at vejlede og formidle faglig viden.

Formidlingsaktiviteter

En af Ankestyrelsens vigtige opgaver er at vejlede og at formidle faglig viden. Det skal vi ifølge retssikkerhedslovens § 76. 

I aktivitetskalenderen har vi samlet en del af vores tilbud..

Se mere om aktiviteterne.

Formidling og vejledning sker på mange forskellige måder:

Task Force

Vi deltager i læringsforløb for kommunerne om

  •  udsatte børn og unge
  •  handicapområdet for både børn og voksne.

Forløbene skal fremme læring og faglig kapacitetsopbygning i kommunerne.

Socialstyrelsen og Ankestyrelsen arbejder sammen om forløbene. 

Du kan få mere information ved at skrive til Socialstyrelsen.

Skriv til info@socialstyrelsen.dk

Du kan læse mere på Socialstyrelsens hjemmeside:

Læringsteam på børneområdet

Ankestyrelsen tilbyder lærings- og undervisningsaktiviteter for sagsbehandlere og chefer på børneområdet.

Der er typisk tale om dialogmøder, og ofte er udgangspunktet konkrete børnesager fra kommunen og en måling af kommunens praksis.

Kommunen kan bestille læringsteamet, der også kommer som en opfølgning på praksisundersøgelser. 

Læs mere

Telefonisk rådgivning

Ankestyrelsens fagkontorer tilbyder telefonisk rådgivning, hvor blandt andet kommunale sagsbehandlere kan ringe og få juridisk vejledning og faglig sparring.

Juridisk hotline for sagsbehandlere

Ankestyrelsens juridiske hotline for sagsbehandlere i kommunerne giver juridisk bistand til lovfortolkning. Sagsbehandlere kan stille spørgsmål via mail.

Spørgsmål og svar fra juridisk hotline.

Faglige kurser

Vi tilbyder faglige kurser med deltagergebyr for blandt andre kommunale medarbejdere og medarbejdere i faglige organisationer.

Mere om betalingskurserne.

Sidst opdateret 09.05.2018