Vejledning og formidling

En af Ankestyrelsens opgaver er at vejlede og formidle faglig viden. Læs om vores tilbud, der også handler om faglige kurser med deltagergebyr.

Formidlingsaktiviteter

En af Ankestyrelsens vigtige opgaver er at vejlede og formidle faglig viden. Det skal vi ifølge retssikkerhedslovens § 76. 

Formidling og vejledning sker på mange forskellige måder.

Du kan læse mere om, hvad vi deltager i vores aktivitetskalender.

Se mere om aktiviteterne.

Task Force

Ankestyrelsen deltager i læringsforløb for kommunerne om

  •  udsatte børn og unge eller
  •  handicapområdet for både børn og voksne.

Forløbene skal fremme læring og faglig kapacitetsopbygning i kommunerne.

Socialstyrelsen og Ankestyrelsen arbejder sammen om forløbene. 

Du kan få mere information ved at skrive til info@socialstyrelsen.dk.

Du kan også finde information på Socialstyrelsens hjemmeside.

Du finder den her.

Læringsteam på børneområdet

Ankestyrelsens Børnekontor har et læringsteam, der tilbyder lærings- og undervisningsaktiviteter for sagsbehandlere og chefer på børneområdet.

Der er typisk tale om dialogmøder, og de tager oftest udgangspunkt i konkrete børnesager fra kommunen. En måling af kommunens praksis bliver også brugt på dialogmødet.

Kommunen kan bestille læringsteamet, der også kommer som en opfølgning på praksisundersøgelser. 

Telefonisk rådgivning

Ankestyrelsens fagkontorer tilbyder også telefonisk rådgivning, hvor blandt andet kommunale sagsbehandlere kan ringe og få juridisk vejledning og faglig sparring.

Juridisk hotline for sagsbehandlere

Ankestyrelsens juridiske hotline for sagsbehandlere i kommunerne giver juridisk bistand til lovfortolkning via mail.

Se offentliggjorte spørgsmål og svar fra Juridisk hotline.

Faglige kurser

Ankestyrelsen tilbyder også faglige kurser med deltagergebyr for blandt andre kommunale medarbejdere og medarbejdere i faglige organisationer.

Se mere om betalingkurserne.

Sidst opdateret 29.08.2016