Folketingsvalg

Fra den 1. januar 2019 er Ankestyrelsen blevet anmeldelsesmyndighed ved folketingsvalg.

Læs om frister for indlevering til Ankestyrelsen af kandidatanmeldelser og partiernes godkendelse af kandidaterne.

Fra den 1. januar 2019 har Ankestyrelsen overtaget Statsforvaltningens opgaver i forbindelse med folketingsvalg og er nu anmeldelsesmyndighed.

Lørdag den 25. maj 2019 klokken 12.00 er:

 • sidste frist for at indlevere kandidatanmeldelser til Ankestyrelsen
 • sidste frist for at trække en kandidatanmeldelse tilbage over for Ankestyrelsen.

Der er ikke hjemmel i loven til at dispensere fra fristen. Det gælder uanset grunden.

Kandidater, der ønsker at opstille til folketingsvalget, skal anmelde det til Ankestyrelsen på de blanketter, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har godkendt.

Kandidater, der stiller op for et parti, kan hente blanketten på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Hent anmeldelsesblanket

Kandidater, der stiller op uden for et parti, skal kontakte enten Økonomi- og Indenrigsministeriet eller Ankestyrelsen for at få blanketten udleveret eller sendt.

Søndag den 26. maj 2019 klokken 12 er sidste frist for partiernes meddelelse til Ankestyrelsen om:

 • godkendte kandidater
 • prioriteret sideordnet opstilling
 • valg på personlige stemmer
 • anmeldelse af partiliste (kun ved kredsvis opstilling).

Der er ikke hjemmel i loven til at dispensere fra fristen. Det gælder uanset grunden.

Alle meddelelser skal være skriftlige.

Udvidet åbningstid

Vi modtager gerne anmeldelser og henvendelser i den normale åbningstid, som er alle hverdage fra klokken 9.00 til 15.00. 

Desuden holder vi ekstraordinært åbent for personlige henvendelser på vores kontorer i Aalborg og København. Her modtager vi:

 • indgivelse af kandidatanmeldelser
 • partiernes meddelelse om godkendte kandidater
 • meddelelse om prioriteret sideordnet opstilling
 • meddelelse om valg på personlige stemmer
 • anmeldelse af partiliste.

Det sker:

 • Lørdag den 25. maj 2019 klokken 9.00 til 12.00
 • Søndag den 26. maj 2019 klokken 9.00 til 12.00. 

Bemærk, at sidste frist for indlevering af kandidatanmeldelser er lørdag den 25. maj klokken 12. Indlevering kan altså ikke ske om søndagen. 

Det er også muligt at ringe på 33 41 12 00 i samme tidsrum – men kun om ovenstående emner.

Indleveringsadresser og kontaktoplysninger

Alle anmeldelser og meddelelser i alle opstillingskredse kan indleveres til Ankestyrelsen i Aalborg eller København.

Elektronisk indlevering

Kandidatanmeldelser og andre relevante dokumenter kan sendes via vores kontakformular.

Ankestyrelsens kontaktformular

Kandidatanmeldelser mv. kan også mailes som sikker (krypteret) mail til sikkermail@ast.dk, hvis dit mailprogram er sat op til det.

Mere om sikre mails

Fysisk indlevering

Ankestyrelsen København
Teglholmsgade 3
2450 København S

eller

Ankestyrelsen Aalborg
Nytorv 7, 2. sal
9000 Aalborg

Åbningstiden er klokken 9.00 til 15.00 på hverdage.

Post

Det er også muligt at sende til adressen: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice.

Ring til os

Brug enten på hovednummeret 33 41 12 00 eller et af de særlige numre:

 • 41 99 19 01 
 • 41 99 19 02 
 • 41 99 19 03

Offentliggørelse af fortegnelser

Fortegnelser over de kandidater, der er opstillet i storkredsene, offentliggøres, når fortegnelserne er godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet og udsendt til alle kommunalbestyrelser og valgbestyrelser.

Se fortegnelser enten hos Økonomi- og Indenrigsministeriet eller Danmarks Statistik.

Økonomi- og Indenrigsministeriet (bemærk, at linket først kan aktiveres, når fortegnelserne er lagt på ministeriets hjemmeside.)

Danmarks Statistik (bemærk, at linket først kan aktiveres, når fortegnelserne er lagt på DS' hjemmeside.)

Ankestyrelsens opgaver ved folketingsvalget

Vi skal modtage kandidatanmeldelser, kontrollere dem og lave kandidatfortegnelser. På baggrund af vores fortegnelse får valgbestyrelsen lavet stemmesedler.

Reglerne om folketingsvalg står i folketingsvalgloven.

Folketingsvalgloven 

Ved hvert valg laver Økonomi- og Indenrigsministeriet vejledninger og flere blanketter.

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg

Vejledning om opstilling som kandidat til folketingsvalg

Sidst opdateret 08.05.2019