Skræddersyede kurser og længerevarende forløb

Ankestyrelsen udbyder fra 2019 et begrænset antal kurser indenfor det frivillige børneområde.

Kurset er for kommuner, og Ankestyrelsen kommer på besøg for at undervise op til 30 deltagere. 

Temaet for kurset kan for eksempel være: 

  • Børnefaglige undersøgelser 
  • Forebyggende indsats efter § 11 
  • Forhold under anbringelsen 
  • Samvær 
  • Forældrepålæg. 

Kommunen kan også selv komme med forslag til indhold til kurser indenfor det frivillige børneområde.

Praktiske oplysninger:

  • Kommunen stiller selv lokaler og AV-udstyr til rådighed og sørger for forplejning.
  • Undervisningen varer tre timer. Enten fra kl. 9-12 eller fra kl. 13-16.
  • Prisen for kurset er 18.000 kroner, som dækker undervisning med to undervisere, undervisningsmateriale og transportudgifter for underviserne.

Vi udbyder to kurser hvert kvartal og fordeler dem efter først-til-mølle-princippet. 

Skriv til Ankestyrelsens Kursussekretariat på , hvis I ønsker at bestille en kursus-dag. Så kontakter vi jer for at planlægge dagen.

Sidst opdateret 20.11.2018