Gå til indhold

Skræddersyede kurser og læringsforløb

Ankestyrelsen tilbyder at komme til kommunerne og holde kurser og oplæg.

Skræddersyede kurser for kommuner

Kommunerne har mulighed for at købe et af Ankestyrelsens åbne kurser som et lukket kursus, hvor undervisningen foregår hos kommunen for op til 30 deltagere.

Undervisningen foregår som på de åbne betalingskurser, men tilrettelægges, så den tager højde for særlige udfordringer i kommunen.

Vi underviser også på andre fagområder end de udbudte åbne kurser. Kontakt Kursussekretariatet for at høre nærmere.

Prisen for et én-dags kursus for op til 30 deltagere er 48.000 kr. Det dækker undervisning med to undervisere, kursusmateriale og transportudgifter for underviserne. Kommunen stiller lokaler til rådighed og sørger for forplejning.

Ankestyrelsen tilbyder også at holde kortere oplæg. Prisen aftales individuelt.

Læringsforløb

Kommunerne kan også indgå aftale om et læringsforløb af kortere eller længere varighed. Her tilbyder Ankestyrelsen gennemgang af konkrete sager kombineret med undervisning og eventuel sparring på sagsniveau. Læringsforløbet tilrettelægges individuelt. Prisen afhænger af omfang og varighed.

Sådan bestiller du et skræddersyet kursus eller et læringsforløb

Hvis du ønsker at høre mere om eller bestille en kursus-dag eller et læringsforløb, så skriv til Ankestyrelsen på 

Sidst opdateret 08.11.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring