Gå til indhold

Nye navne - lovgrundlag

- mest for dig, der ofte bruger statistikken over klager på social- og beskæftigelsesområdet.

Hvis du ofte bruger statistikken om social- og beskæftigelsesområdet skal du være opmærksom på, at lovområderne har fået nye navne i forbindelse med offentliggørelsen af tal for 2017.

Hvis du er vant til at søge på for eksempel ” 1.1.7 Egendriftsundersøgelser, § 71” skal du nu i stedet bruge ” 1.6 Børn - samvær - § 71”.

Andre steder er teksten den samme, men tallene nye. Det er for eksempel tilfældet med ” 1.1.14 Voksne - merudgifter, § 100” som er blevet til ” 1.15 Voksne - merudgifter - § 100”.

Nogle paragraffer er samlet i en ny gruppering, og i andre tilfælde er en gammel gruppering blevet mere udspecificeret.

Det er, fordi vi har fået en ny journalplan, at vi skifter navnene. Du kan stadig se data fra før den nye journalplan trådte i kraft – men altså med nye navne.

”Retssikkerhedsloven” indgår ikke længere i opgørelsen. ”Retssikkerhedsloven” dækker over sager om ”Opholdskommune - § 9-9b og 9d” og ”Mellemkommunal refusion - §9C”.

Sagerne bliver ikke behandlet som ankesager, men bliver indbragt af kommunerne for Ankestyrelsen som tvistløsningsorgan. I 2017 var der 148 realitetsbehandlede sager.

Her kan du se gamle og nye navne

Sidst opdateret 11.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring