Gå til indhold

Koderegistrering

Vi laver statistik på vores afgørelser, og derfor registrerer vi resultatet af hver enkelt afgørelse – det er det, vi kalder at koderegistrere

Når vi sender afgørelserne til kommunen og borgeren, skriver vi også, med hvilket resultat sagen kommer til at indgå i vores statistik.

Ved langt de fleste af vores afgørelser er der ikke tvivl om, hvilken kode vi skal bruge – én afgørelse vil nemlig typisk kun have ét udfald: stadfæstelse, ændring, hjemvisning eller ophævelse.

Læs om de forskellige udfald her

Vi har også sager, hvor én afgørelse har flere delelementer og flere udfald; altså at der i den samme sag for eksempel både kan være en hjemvisning, hvor kommunen skal behandle sagen igen og en stadfæstelse, hvor kommunens afgørelse er rigtig. Hvordan registrerer vi sådan en sag?

Det har vi nogle retningslinjer for, og dem kan du læse om i venstremenuen.

Retningslinjerne gælder for alle:

  • kommunale sager
  • sager fra Udbetaling Danmark og
  • arbejdsskadesager.

Sagsemner og –numre

I retningslinjerne og i vores registrering bruger vi begreberne sagsemne og sagsnummer:

Alle sager får et sagsnummer, når Ankestyrelsen modtager dem. Så knytter vi et eller flere sagsemner til hvert sagsnummer for at kunne registrere, om sagen handler om hjemmehjælp, børnetilskud, fleksjob, tab af erhvervsevne eller et af vores mange andre områder.

Sagsemnerne fortæller altså, hvilken gruppe af bestemmelser eller emner inden for en lov, som sagen drejer sig om.

Hvis en sag handler om flere sagsemner – altså flere forskellige grupper af lovbestemmelser eller emner – så får en sag flere sagsnumre.

Sidst opdateret 30.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring