Gå til indhold

Særlige tilfælde i arbejdsskadesager

I arbejdsskadesagerne er der større mulighed for at registrere forskellige udfald på de enkelte sager.

Det skyldes, at vi i arbejdsskadesagerne typisk opretter et sagsemne for hver delafgørelse. Ved anerkendte arbejdsskader vil der normalt være en delafgørelse om godtgørelse for varigt men og en om erstatning for tab af erhvervsevne.  

Sagsemner i arbejdsskadesager:

 • Anmeldelsesfrist
 • Den sikrede personkreds
 • Erhvervssygdom
 • E-tab, fleksjob
 • E-tab, ledighedsydelse
 • E-tab, ressourceforløb
 • E-tab, sygedagpenge
 • Hjælpemidler
 • Mén
 • Små specialer
 • Sygebehandling (efter)
 • Sygebehandling (under)
 • Tab af erhvervsevne
 • Ulykker
 • Årsløn.

I arbejdsskadesagerne bruger vi også emneord til at registrere årsagerne til ændringer og hjemvisninger. Det gør vi, fordi vi udgiver en årsredegørelse på området.

Hvis der er flere grunde til, at vi ændrer eller hjemviser en sag, sætter vi flere emneord på vores afgørelse.

Emneord i arbejdsskadesager:

 • Ændret eller hjemvist på grund af retlig mangel
 • Ændret eller hjemvist på baggrund af anden lægelig vurdering
 • Ændret eller hjemvist på grund af anden juridisk vurdering
 • Ændret eller hjemvist på grund af nye oplysninger (nova)
 • Ændret eller hjemvist af anden årsag
 • Hjemvist på grund af utilstrækkeligt oplysningsgrundlag
 • Hjemvist med henblik på forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget.

Flere mulige udfald

Der er tre situationer, hvor én afgørelse i en arbejdsskadesag har flere udfald, og hvor vi ikke kan registrere særskilt på flere sagsemner. I de tilfælde vælger vi afgørelseskoden ud fra de generelle retningslinjer for koderegistrering af kommunale sager og sager fra Udbetaling Danmark.

Det vil sige, at udgangspunktet er, at vi registrerer det mest vidtgående udfald for underinstansen, medmindre der er et klart hovedspørgsmål.

Eksempler for de tre tilfælde:

Anerkendelse af ulykker: Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har anerkendt en diskusprolaps i lænderyggen som en arbejdsskade. Vores afgørelse er, at vi anerkender smerterne i lænderyggen, mens vi giver afslag på anerkendelse af selve diskusprolapsen.

Hovedspørgsmålet er her anerkendelsen – det betyder, at det er anerkendelsen, der er afgørende for koderegistreringen. Afgørelseskoden er derfor stadfæstelse.

 

Anerkendelse af erhvervssygdomme: Hvis vi hjemviser sagen, så den kan blive forelagt for Erhvervssygdomsudvalget, stadfæster vi den del, der handler om afslag på anerkendelse efter erhvervssygdomsfortegnelsen. Den del, der drejer sig om anerkendelse uden for erhvervssygdomsfortegnelsen, hjemviser vi.

Det mest vidtgående resultat for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er hjemvisningen. Afgørelseskoden er derfor hjemvisning.

 

Tab af erhvervsevne: Vi stadfæster erhvervsevnetabsprocenten, men ændrer tidspunktet for tilkendelsen.

Hovedspørgsmålet er her erhvervsevnetabsprocenten. Afgørelseskoden er derfor stadfæstelse.

Sidst opdateret 11.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring