Det sociale område

Kurser inden for det sociale område
20 aug 2020

Hjælp til personlig og praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte efter serviceloven

Hotel Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV

Vi gennemgår samspillet mellem servicelovens §§ 83, 83 a og 85 med udgangspunkt i principmeddelelserne 10-19 og 11-19. Herunder de forhold, der er afgørende for hvilken bestemmelse, sagsbehandleren skal bruge for, at borgerens behov for hjælp bliver dækket. Kurset lægger vægt på snitfladen mellem personlig og praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte.

20 aug 2020

Behandlingsudgifter

Kurset er aflyst.
Hotel Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV

Hjælp til behandlingsudgifter, herunder tandbehandling, efter aktivlovens §§ 82 og 82a.

26 aug 2020

Hjælp til personlig og praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte efter serviceloven

OBS! Kurset er fuldt booket.
Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Vi gennemgår samspillet mellem servicelovens §§ 83, 83 a og 85 med udgangspunkt i principmeddelelserne 10-19 og 11-19. Herunder de forhold, der er afgørende for hvilken bestemmelse, sagsbehandleren skal bruge for, at borgerens behov for hjælp bliver dækket. Kurset lægger vægt på snitfladen mellem personlig og praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte.

26 aug 2020

Behandlingsudgifter

Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Hjælp til behandlingsudgifter, herunder tandbehandling, efter aktivlovens §§ 82 og 82a.

31 aug 2020

Hjemmetræning

Kurset er aflyst.
Hotel Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV

Få en grundig gennemgang af regler og praksis omkring hjemmetræning, herunder bevilling af tabt arbejdsfortjeneste til hjemmetræning.

02 sep 2020

Hjælp til enkeltudgifter

Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Hjælp til flytteudgifter, husleje og andre enkeltudgifter efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik §§ 81, 81a og 85.

03 sep 2020

Betingelser for tildeling af personligt tillæg

Kurset er aflyst.
Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Sådan behandler du sager om personligt tillæg efter pensionslovens § 14, stk. 1, og førtidspensionslovens § 17, stk. 2.

07 sep 2020

Hjemmetræning

Kurset er aflyst.
Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Få en grundig gennemgang af regler og praksis omkring hjemmetræning, herunder bevilling af tabt arbejdsfortjeneste til hjemmetræning.

08 sep 2020

Hjælp til enkeltudgifter

Hotel Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV

Hjælp til flytteudgifter, husleje og andre enkeltudgifter efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik §§ 81, 81a og 85.

09 sep 2020

Betingelser for tildeling af personligt tillæg

Hotel Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV

Sådan behandler du sager om personligt tillæg efter pensionslovens § 14, stk. 1, og førtidspensionslovens § 17, stk. 2.

10 sep 2020

Hjælp til personlig og praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte efter serviceloven

Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Vi gennemgår samspillet mellem servicelovens §§ 83, 83 a og 85 med udgangspunkt i principmeddelelserne 10-19 og 11-19. Herunder de forhold, der er afgørende for hvilken bestemmelse, sagsbehandleren skal bruge for, at borgerens behov for hjælp bliver dækket. Kurset lægger vægt på snitfladen mellem personlig og praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte.

17 sep 2020

Hjælp til personlig og praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte efter serviceloven

Hotel Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 Københavns SV

Vi gennemgår samspillet mellem servicelovens §§ 83, 83 a og 85 med udgangspunkt i principmeddelelserne 10-19 og 11-19. Herunder de forhold, der er afgørende for hvilken bestemmelse, sagsbehandleren skal bruge for, at borgerens behov for hjælp bliver dækket. Kurset lægger vægt på snitfladen mellem personlig og praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte.

30 sep 2020

Borgerstyret personlig assistance, når anden hjælp ikke kan dække borgerens behov

Hotel Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV

Sådan behandler du sager om borgerstyret personlig assistance. Kurset har også fokus på, hvad der skal til for at være omfattet af personkredsen.

07 okt 2020

Borgerstyret personlig assistance, når anden hjælp ikke kan dække borgerens behov

Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Sådan behandler du sager om borgerstyret personlig assistance. Kurset har også fokus på, hvad der skal til for at være omfattet af personkredsen.

20 okt 2020

Dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Hotel Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV

Få en grundig gennemgang af regler og praksis omring merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste med hovedvægt på personkredsen for dækning heraf.

28 okt 2020

Dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Få en grundig gennemgang af regler og praksis omring merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste med hovedvægt på personkredsen for dækning heraf.

04 nov 2020

Kontant tilskud til at ansætte hjælpere, når betingelserne for en sådan ordning er opfyldt

Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Sådan behandler du sager om kontant tilskud til at ansætte hjælpere efter servicelovens § 95, stk. 2 og stk. 3. Kurset har også fokus på, hvad der skal til for at være omfattet af personkredsen, herunder udmåling af hjælpen.

05 nov 2020

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten - herunder reglerne om optagelse i botilbud uden samtykke

Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Sådan behandler du sager om optagelse i botilbud uden samtykke og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

05 nov 2020

Ulovligt skolefravær

Kurset er et halvdagskursus efterfulgt af frokost.
Hotel Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV

Reglen i servicelovens § 155c om standsning af børne- og ungeydelsen pga. ulovligt fravær.

10 nov 2020

Kontant tilskud til at ansætte hjælpere, når betingelserne for en sådan ordning er opfyldt

Hotel Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV

Sådan behandler du sager om kontant tilskud til at ansætte hjælpere efter servicelovens § 95, stk. 2 og stk. 3. Kurset har også fokus på, hvad der skal til for at være omfattet af personkredsen, herunder udmåling af hjælpen.

17 nov 2020

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten - herunder reglerne om optagelse i botilbud uden samtykke

Hotel Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV

Sådan behandler du sager om optagelse i botilbud uden samtykke og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

18 nov 2020

Ulovligt skolefravær

Kurset er et halvdagskursus efterfulgt af frokost.
Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Reglen i servicelovens § 155c om standsning af børne- og ungeydelsen pga. ulovligt fravær.

19 nov 2020

Dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Få en grundig gennemgang af regler og praksis omring merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste med hovedvægt på personkredsen for dækning heraf.

24 nov 2020

Botilbud og samspillet mellem servicelovens § 85 om socialpædagogisk støtte og § 107 om midlertidigt botilbud

Hotel Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV

Sådan behandler du sager om midlertidige og længerevarende botilbud efter servicelovens og almenboligloven. Kurset handler også om sager, der omhandler snitfladen mellem socialpædagogisk støtte og midlertidigt botilbud.

26 nov 2020

Ulovligt skolefravær

Kurset er et halvdagskursus efterfulgt af frokost.
Hotel Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV

Reglen i servicelovens § 155c om standsning af børne- og ungeydelsen pga. ulovligt fravær.

02 dec 2020

Botilbud og samspillet mellem servicelovens § 85 om socialpædagogisk støtte og § 107 om midlertidigt botilbud

Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Sådan behandler du sager om midlertidige og længerevarende botilbud efter servicelovens og almenboligloven. Kurset handler også om sager, der omhandler snitfladen mellem socialpædagogisk støtte og midlertidigt botilbud.

03 dec 2020

Ulovligt skolefravær

Kurset er et halvdagskursus efterfulgt af frokost.
Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Reglen i servicelovens § 155c om standsning af børne- og ungeydelsen pga. ulovligt fravær.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 31/03 2020

Sidst opdateret 31/03 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk