Gå til indhold

PAS-Rådgivning til adoptivfamilier

Her tilbydes eksempelvis mulighed for at få bedre styr på, hvad der er generelt for alle, der har oplevet at blive adopteret, og hvad der er specifikt for dit barns måde at reagere på. Det er her, at du får hjælp til at forstå, hvad dit barn har brug for for at blive så stærk og så sund som muligt.

Ny ordning pr. 1. januar 2016

Alle adoptivfamilier tilbydes rådgivningsforløb på op til 20 timer hos en PAS-rådgiver. Tilbuddet gælder uanset om du og din familie før 1. januar 2016 har modtaget PAS-rådgivning.

Rådgivningen tilbydes til dig som adoptant. Vi tilbyder 20 timers rådgivning for hvert adopteret barn. Hvis du har adopteret sammen med en partner tilbydes rådgivningen jer begge to. Rådgivningen kan også deles frit mellem jer, dog må de 20 timer samlet set ikke overskrides. 

Rådgivningen tilbydes både ved nationale og internationale adoptioner og kan benyttes, indtil barnet fylder 18 år. Barnets fødeland og hjemtagelsestidspunkt har ingen betydning.

Dispensation for rådgivning udover de tilbudte 20 timer gives kun helt undtagelsesvist.

Rådgivningsforløbet

Du tager selv kontakt til en af vores rådgivere, som du ønsker at starte et forløb hos, og det står dig frit for at skifte rådgiver undervejs. Rådgivningen foregår i rådgiverens lokaler. 

Der er en egenbetaling på 100 kr. pr. time, som afregnes direkte med rådgiveren.

Når du har afsluttet et rådgivningsforløb (eller hvis du holder en længere pause i rådgivningsforløbet), vil du modtage et evalueringsskema, som vi håber, at du vil besvare. Evalueringerne er 100 % anonyme og bruges til at dokumentere behovet for ordningen, og til at udvikle og forbedre PAS-ordningen.

Se PAS-rådgiverne her

Sidst opdateret 18.08.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring