Gå til indhold

Eneadoptantgrupper (Sjælland) og Eneforsørgergrupper (Jylland)

Eneadoptantgrupper er for dig, der bor på Sjælland (og Fyn), og som har adopteret alene. Eneforsørgergrupper (Jylland og Fyn) er et tilbud, der giver dig mulighed for at mødes med andre eneforsørgere, hvor gruppeforløbet er tilpasset det at være eneforsørger.

Eneadoptantgrupper (Sjælland og Fyn) er et tilbud til dig som eneadoptant, hvor du får mulighed for at mødes med andre eneadoptanter og dele og drøfte de særlige udfordringer og glæder livet som eneadoptant har at byde på. Gruppen giver mulighed for at dele og lytte til det, der ellers ikke altid er mulighed for at tale om, og tilbyder et fællesskab med andre, der er i samme situation som dig.

Eneforsørgergrupper er for dig, der bor i Jylland (og på Fyn), som har adopteret alene eller på anden vis er blevet eneforsørger sidenhen. Vi skelner mellem to koncepter, da det har vist sig svært at skabe grupper i Jylland udelukkende for eneadoptanter på grund af de fysiske afstande mellem deltagerne.

Gruppeforløbet varetages af to gruppeledere, som også er PAS-rådgivere. Hvert møde vil være en blanding af oplæg fra gruppelederne og samtaler med plads til alt det, I som deltagere er optaget af. Det forventes, at du byder ind og deltager aktivt i gruppen.

Du tilmelder dig vores venteliste ved at udfylde ansøgningsskemaet nedenfor. 

Tilmeldingsskema Sjælland og Fyn

Tilmeldingsskema Jylland og Fyn

Hvem: Du kan tilmelde dig en gruppe på Sjælland (og Fyn), hvis du har adopteret et barn som eneadoptant (dvs. alene). Dit barn skal være under 18 år. 

Du kan tilmelde dig en gruppe i Jylland (og på Fyn), hvis du har adopteret som eneadoptant, eller sidenhen er blevet eneforsørger af den ene eller anden årsag. I begge tilfælde har det ingen betydning, om du har en partner eller ej. Dit barn skal være under 18 år. 

Hvor: Du kan tilmelde dig en af vores to ventelister, alt afhængig af, hvor i landet du bor. Vi opretter og sammensætter grupper fra ventelisten ud fra den geografiske placering af personerne på ventelisten - oftest i storbyerne.

Hvornår: Et gruppeforløb består af op til 15 mødegange, og hvert gruppemøde varer 3 timer. Der afholdes ca. et gruppemøde om måneden med undtagelse af ferieperioder. Vi forsøger at placere gruppemødet på den samme ugedag.  Du forpligter dig til at deltage i samtlige 15 gruppemøder.

Hvor mange: En gruppe har 6-10 deltagere. Herudover deltager to gruppelederne hver gang, der begge er PAS-konsulenter.

Individuel samtale før gruppen sammensættes: Du skal deltage i en individuel samtale med gruppelederne, inden du kan optages i en gruppe. Samtalen vil vare ca. en halv time.

Pris: Deltagelse i et gruppeforløb er gratis.

Læs flyer om grupper for eneadoptanter (Sjælland) her.

Læs flyer om grupper for eneforsørgere (Jylland og Fyn) her.

Læs handicaptilgængelig version af flyer om grupper for eneforsøgere (Jylland og Fyn) her.

Det med småt
Dit barn må ikke deltage i gruppemøderne, uanset alder.

Du må ikke modtage rådgivning hos den PAS-rådgiver, der er gruppeleder for den gruppe, som du deltager i. Dette gælder kun i den tidsperiode, som gruppeforløbet strækker sig over.

Vi har samlet nogle af de tanker, som du måske går rundt med som eneadoptant nedenfor.

Tanker som eneforsøger

Måske genkender du nogle af disse tanker? Det vigtigste er, at du har lyst til at være med. Gruppelederne vil ved hvert møde lave et mindre oplæg om eksempelvis barnets institutionsliv, tilknytning eller et andet emne med udgangspunkt i, hvad deltagerne er optagede af. 

Sidst opdateret 27.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring