Gå til indhold

Undersøgelser

Her kan du læse om afsluttede og igangværende undersøgelser af historiske adoptionssager.


Igangværende undersøgelser

Colombia
På baggrund af den tidligere undersøgelse af adoptionsformidlingen fra Colombia undersøger Ankestyrelsen, om den danske adoptionsformidling har været forbundet med området Armero efter naturkatastrofen i 1986. Ankestyrelsen vil i den forbindelse gennemgå konkrete adoptionssager fra den relevante periode.

Sydkorea
På baggrund af bl.a. oplysninger fra Danish Korean Rights Group (DKRG) og den koreanske Truth and Reconciliation Committee’s beslutning om at undersøge omfanget af svindel i adoptionssystemet har Ankestyrelsen besluttet at iværksætte en undersøgelse af adoptionsformidlingen fra Sydkorea til Danmark i 1970’erne og 1980’erne.

Den overordnede hensigt med undersøgelsen er at tilvejebringe oplysninger, der understøtter adopteredes ret til kendskab til egen historie. Undersøgelsen vil derfor beskrive, hvordan adoptionsformidlingen fra Sydkorea til Danmark udformede sig i den givne periode.
Resultatet af undersøgelsen vil blive offentliggjort her på hjemmesiden.

Tidligere undersøgelser
En hollandsk rapport offentliggjort i februar 2021 har afdækket ulovlige forhold i hollandske internationale adoptionssager fra en række lande.

Ankestyrelsen har i den forbindelse udarbejdet notater vedrørende adoptionsformidlingen til Danmark fra fire lande:

Du kan læse mere om den hollandske rapport og om Ankestyrelsens overvejelser her  

Sidst opdateret 31.05.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring