Gå til indhold

Sri Lanka

I april 2021 modtog Ankestyrelsen en engelsk oversættelse af en hollandsk rapport om ulovlige forhold i hollandske, internationale adoptionssager.

Ifølge den hollandske rapport forekommer der eksempler på ulovlig praksis i formidlingen fra Sri Lanka til Holland såsom baby farms, trafficking og tyveri af børn, dokumentforfalskning samt hemmeligholdelse af børns virkelige status og andre uredeligheder.

Ankestyrelsen har i sin undersøgelse fokuseret på de oplysninger i den hollandske rapport, vi vurderer har særlig relevans for formidlingen til Danmark. Det drejer sig dels om:

  • en rapport fra en undersøgelseskommission på Sri Lanka i 1987, som konkluderede, at de fleste internationale adoptioner var ulovlige, fordi de ikke fulgte den officielle procedure
  • oplysninger om en lokal kontaktperson, der var genstand for efterforskning i Holland og Storbritannien mistænkt for at være involveret i ulovligheder

Ankestyrelsen har tidligere undersøgt adoptionsformidlingen fra Sri Lanka. I 2017 konkluderede Ankestyrelsen, at man på daværende tidspunkt ikke havde tilstrækkelige oplysninger til at vurdere, om der var sket ulovlige handlinger i de danske sager og i det danske formidlingssamarbejde.

Formålet med den aktuelle undersøgelse har været at vurdere, om de nye informationer giver anledning til at ændre styrelsens konklusion fra 2017.

Undersøgelsens resultat

Den aktuelle undersøgelse giver Ankestyrelsen anledning til at udbygge og nuancere konklusionen fra 2017 på følgende måde:

  • Der er oplysninger, der tyder på, at ulovligheder har været en del af formidlingen til Danmark. Gennemgangen af sager fra 1980’erne viser, at AC Børnehjælps kontaktperson i en periode samarbejdede med personer, der ifølge kontaktpersonen agerede uetisk og kun ville tilvejebringe børn og dokumenter, efter at kontaktpersonen havde bekræftet, at de ville modtage ekstra betaling. Oplysningerne tyder på, at kontaktpersonen i en periode formidlede børn til Danmark i samarbejde med kvinder, der udgav sig for at være biologiske mødre. Endelig tyder oplysningerne på, at der var et økonomisk incitament forbundet med AC Børnehjælps aftale med deres kontaktperson, som indebar samarbejde med tvivlsomme aktører samt sikkerheds- og helbredsrisici for børnene
  • Ankestyrelsen kan hverken be- eller afkræfte, om de danske sager har fulgt de officielle procedurer. Ifølge undersøgelseskommissionen blev der kun gennemført 37 adoptioner fra Sri Lanka via de officielle kanaler i 1986. Samme år blev der gennemført 79 adoptioner til Danmark. Dette indikerer i sig selv, at en andel af adoptionerne til Danmark ikke har fulgt de officielle kanaler. Ankestyrelsen kan ikke komme dette nærmere, da vi ikke har adgang til selve kommissionens rapport og dermed ikke mulighed for at få præciseret og uddybet oplysningerne
  • Baseret på de oplysninger, styrelsen har til rådighed, er der ikke noget sammenfald mellem de danske organisationers kontaktpersoner og advokat og den kvindelige srilankanske advokat, der var mistænkt for handel med børn og for at drive baby farms

Se hele undersøgelsen her (Åbner i nyt vindue)
Læs handicaptilgængelig version af undersøgelsen

Generelt set gør det sig gældende for Sri Lanka, at der efter nutidige standarder for international adoptionsformidling ikke har været tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger i landets adoptionssystem i 1980’erne, eller i den danske formidling til at sikre, at barnets bedste var det styrende princip i den enkelte adoption. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at der ikke eksisterede tilstrækkelig regulering af international adoption, og at der generelt er sparsomme oplysninger i de konkrete adoptionssager om bl.a. barnets baggrund og frigivelse. Samtidig var der i den pågældende periode ingen regulering af pengestrømmene forbundet med adoptionerne, hvilket kan have skabt en uhensigtsmæssig incitamentsstruktur.

Her kan du læse mere om, hvilke muligheder du har som adopteret fra Sri Lanka, hvis du har mistanke om, at der er sket noget ulovligt i din adoptionssag. 

Søgen efter biologisk slægt i Sri Lanka

Hvis du ønsker at søge efter din biologiske slægt i Sri Lanka, er der vedtaget nedenstående protokol. Protokollen er vedtaget ultimo december 2019 mellem centralmyndigheden i Sri Lanka og en række europæiske centralmyndigheder.

Sidst opdateret 02.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring