Gå til indhold

Guatemala

I december 2021 modtog Ankestyrelsen fra den franske central myndighed en artikel om ulovlige forhold i franske adoptionssager.

 Ifølge artiklen fra den franske avis, Le Monde, forekom der ulovlig adfærd i adoptionsformidlingen fra Guatemala til Frankrig i 1980’erne og 1990’erne. Artiklen omtaler tyveri af børn, dokumentfalsk samt hemmeligholdelse af børns virkelige status og andre uredeligheder. I artiklen nævnes børnehjemmet, Casa Guatemala.

Ankestyrelsen har på baggrund af oplysningerne i artiklen søgt i egne arkiver efter oplysninger om adoptionsformidlingen fra Guatemala til Danmark.

Disse oplysninger viser, at Danmark har haft et formidlingssamarbejde med Guatemala i dele af den periode, hvor der ifølge artiklen fra Le Monde er identificeret betydelige svagheder i adoptionssystemet i Guatemala. Danmark har også samarbejdet med det konkrete børnehjem, der er nævnt i artiklen fra Le Monde.

Faktuelle oplysninger om formidlingen fra Guatemala:
• Den tidligere formidlende organisation AC Børnehjælp formidlede i alt 86 adoptioner fra Guatemala til Danmark i perioden 1990-2009

• Børnehjemmet Casa Guatemala var AC Børnehjælps eneste samarbejdspart i Guatemala

• Mistanke om ulovlige forhold i adoptioner fra Guatemala er tidligere blevet rejst i flere større internationale rapporter i bl.a. i HCCH’s Fact Finding Mission rapport fra 2007, samt i en UNICEF rapport om adoption og børns rettigheder i Guatemala fra 2000

• Adoptionsnævnet foretog i 2006 et tilsyn og gennemgang af adoptionssager fra Guatemala i perioden 2002-2006. Under hensyn til situationen på adoptionsområdet i Guatemala på det tidspunkt var det primære fokus for nævnets gennemgange selve adoptions-og frigivelsesprocessen Nævnet har i den forbindelse noteret sig, at frigivelses- som adoptionsprocessen var særdeles velbelyst i alle sagerne.

Ikke grundlag for undersøgelse
Ankestyrelsen er ikke i besiddelse af konkrete oplysninger om ulovlige forhold i de danske sager og i det danske formidlingssamarbejde. Det er derfor Ankestyrelsens vurdering, at der ikke er grundlag for at iværksætte en undersøgelse af adoptionsformidlingen fra Guatemala til Danmark.

Oplysningerne om de franske adoptioner er ikke tilstrækkeligt detaljerede til at belyse, om den ulovlige adfærd, der er beskrevet i artiklen fra Le Monde, også har gjort sig gældende i de konkrete adoptioner til Danmark.

Som adopteret kan du dog altid rette henvendelse til Ankestyrelsen, hvis du ønsker Ankestyrelsens hjælp til at gennemgå din adoptionssag, eller hvis du har spørgsmål til oplysningerne i din adoptionssag.

Du kan læse her, hvordan du retter henvendelse til os.

Hvis du ønsker at se dokumenterne i din adoptionssag, skal du henvende dig til DIA.

Søgen efter biologisk slægt i Guatemala
Hvis du ønsker at søge efter din biologiske slægt i Guatemala, har Guatemalas regering i samarbejde med Guatemalas Udenrigsministerium og National Council of Adoptions (CNA) i Guatemala i 2021 lanceret et program specielt designet til adopterede.

Adopterede indsender en onlineformular med navne på deres biologiske forældre, fødested og datoer for deres fødsel og adoption. Oplysningerne sendes til Guatemalas folkeregister for at søge efter et match. Tjenesten er gratis og ligger på Guatemalas Udenrigsministeriums hjemmeside.

Sidst opdateret 20.09.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring