Gå til indhold

Colombia

I april 2021 modtog Ankestyrelsen en engelsk oversættelse af en hollandsk rapport om ulovlige forhold i hollandske internationale adoptionssager.

Den hollandske rapport fremhæver særligt to tidsperioder, som har været relevante at undersøge i forbindelse med adoptioner fra Colombia til Danmark:

  • Perioden før 1975, hvor den hollandske rapport peger på, at der var en række risikofaktorer til stede i det colombianske system, som muliggjorde ulovligheder i de adoptioner, der blev foretaget
  • Perioden fra 1985 til 1986, hvor mange børn forsvandt fra deres biologiske forældre i forbindelse med naturkatastrofen i Armero, og hvor den hollandske rapport fokuserer blandt andet på konkrete tilfælde af ulovlige adoptioner fra området Armero i 1985

Undersøgelsens resultater

De konkrete adoptionssager fra tiden før 1975 er meget sparsomt oplyst, ligesom der kun foreligger få officielle dokumenter fra Colombia. På baggrund af oplysningerne i adoptionssagerne kan det ikke udelukkes, at de risikoforhold, der er beskrevet i den hollandske rapport, kan have gjort sig gældende i adoptioner til Danmark.

I de dokumenter, som Ankestyrelsen har gennemgået, foreligger der ikke oplysninger om, at børn, der var ofre for katastrofen i Armero, er blevet adopteret til Danmark. En vurdering af, hvorvidt det er tilfældet, vil kræve en gennemgang af de konkrete adoptionssager i perioden november 1985 til 1987 for eventuelle baggrundsoplysninger herom. Ankestyrelsen fortsætter derfor undersøgelsen af, om den danske adoptionsformidling har været forbundet med området Armero efter naturkatastrofen i 1986 og vil i den forbindelse gennemgå konkrete adoptionssager fra perioden.

Se hele undersøgelsen her (Åbner i nyt vindue)

Se undersøgelsen i handicaptilgængelig version her (åbner i nyt vindue)

Resultaterne af den videre undersøgelse vil komme til at fremgå af Ankestyrelsens hjemmeside, når undersøgelsen er færdig.

Generelt skal nævnes, at formidlingen fra Colombia i de undersøgte perioder, ligesom fra mange andre lande, var forholdsvis ureguleret sammenlignet med i dag. På daværende tidspunkt var der, set med nutidens øjne, ikke tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger til stede, der kunne sikre det enkelte barns rettigheder. Dette gjorde sig gældende i forhold til det colombianske system, men også det danske. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at der ikke har eksisteret tilstrækkelig regulering af international adoption, at der eksisterede risikofaktorer som følge af økonomiske interesser, ligesom der generelt er sparsomme oplysninger i de konkrete adoptionssager om bl.a. barnets baggrund og frigivelse.

Her kan du læse mere om hvilke muligheder du har som adopteret fra Colombia, hvis du har mistanke om, at der er sket noget ulovligt i din adoptionssag. 

Sidst opdateret 10.04.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring