Retningslinjer

Herunder findes retningslinjer vedrørende DIAs behandling af matchningsforslag og oplysninger om børnenes helbredsmæssige og psykosociale forhold.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 17/10 2019

Sidst opdateret 17/10 2019

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring