Gå til indhold

Retningslinjer

Herunder findes retningslinjer vedrørende DIAs behandling af matchningsforslag og oplysninger om børnenes helbredsmæssige og psykosociale forhold.

Ankestyrelsen har overtaget tilsynet med DIA pr. 1. januar 2016. Nedenstående retningslinjer er udstedt af Adoptionsnævnet, men er derfor nu at betragte som retningslinjer udstedt af Ankestyrelsen. Indholdet er identisk med Adoptionsnævnets tidligere henstillinger. 

Henstillinger som vedrører Adoptionsnævnets tilsyn kan findes på Adoptionsnævnets hjemmeside.

 

Sidst opdateret 10.12.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring