Gå til indhold

Ansøgningsskema til Fællesfonden til støtte for børne- og ungdomsforsorg

Ansøgningsskema til Fællesfonden til støtte for børne- og ungdomsforsorg

Fonden har i de seneste år særligt ydet støtte til enlige forsørgere med flere børn, der er i en uafklaret, vanskelig situation socialt og økonomisk. Fonden uddeler legater en gang årligt.

Fondens formål er at yde støtte til børne- og ungdomsforsorg, navnlig til:

  1. Uddannelse og dygtiggørelse af unge kvinder

  2. Forsorg for mindrebemidlede eller vanskeligt stillede

  3. Børneinstitutionsbørn, der ikke har normal familiekontakt, fortrinsvis til fødselsdagsgaver til glæde og opmuntring og uddannelse.

Fonden støtter kun enkeltpersoner og ikke foreninger og organisationer.

Ansøgningsfristen til fonden er den 15. november, og legaterne fra fonden bliver udbetalt i løbet af december måned.  I både 2017 og 2018 har legaterne været på 2.000 kr. per stykke, og der er uddelt 37 legater i 2018.

Du sender sikkert

Her kan du sende sikkert til Ankestyrelsen. Både det, du skriver i felterne, og de filer, du vedhæfter, bliver sendt sikkert.

Spørgsmål: hvad er 10 + 4 ?
Dit svar:

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring