Gå til indhold

Indberetning af afgørelser efter barnets lov § 139, stk. 3 og stk. 4

Fra 1. juli 2020 har alle kommuner været forpligtede til løbende at registrere og indberette visse afgørelser truffet efter § 139, stk. 3 eller stk. 4.

Hvad skal kommunen indberette?

Kommunerne skal løbende:

  • Indberette afgørelser efter barnets lov § 139, stk. 3, men alene de sager, hvor politiet bistår kommunen.
  • indberette alle afgørelser efter barnets lov § 139, stk. 4

Pligt til at informere barnet/den unge om indberetningen og inddrage dennes oplevelse af situationen

Barnet eller den unge skal gøres bekendt med registreringen, og barnets eller den unges oplevelse af situationen skal indgå i indberetningen til Ankestyrelsen. Det anbefales at foretage samtalen med barnet/den unge, inden man påbegynder udfyldningen af registreringsskemaet.

Adgang til indberetningsskema

Alle kommuner og kontaktpersoner på anbringelsesstatistikken har den 22. juni 2020 fået tilsendt information via mail med link til indberetningsløsningen. Det vil til hver en tid være muligt at få tilsendt et nyt indberetningslink ved at kontakte følgende medarbejder i Ankestyrelsen:

Praktisk information om indberetningen:

Læs mere om lovændringerne:

Sidst opdateret 18.06.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring