Gå til indhold

Generel information om at klage

Klagevejledning, sagsbehandling, fuldmagter og klagefrister.

Hvor skal jeg klage over min afgørelse om pension?

Hvis du vil klage over afgørelser om tilkendelse af pension, skal du sende din klage til kommunen.

Hvis du vil klage over beregning af pension, skal du klage til Udbetaling Danmark.

Hvis du vil klage over en afgørelse om pension fra Danmark i udlandet, skal du klage til Udbetaling Danmark, uanset om der er tale om tilkendelse eller beregning.

Det fremgår af klagevejledningen i din afgørelse, hvem du skal sende klagen til.

For borgere med en klagesag

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring