Principielle afgørelser

Nævnet offentliggør principielle afgørelser. Du kan finde dem på Retsinformation.dk

Siden den 1. juli 2013 har ankenævnet offentliggjort afgørelser af principiel karakter.

Se nævnets afgørelser på Retsinformation.dk. 

Sidst opdateret 01.10.2015